moneyCentrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawiło listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego" Programu Infrastruktura i Środowisko. Lista została zatwierdzona 3 stycznia br.

Pełne dofinansowanie (85 proc.) otrzymają:
- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I (przyznane dofinansowanie: 29 548 429,27 zł),
- Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna (57 618 598,56 zł)
- Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (166 850 027,72 zł),
- Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeszyńskiej (granica miasta Zamość) - 81 867 760,08 zł,
- Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego w Rybniku (14 405 442,16 zł),
- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy (113 028 133,94 zł),
- Rozbudowa DK 46 – ulicy Głównej  i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie (96 697 572,99 zł),
- Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 (16 832 902 zł),
- Budowa obwodnicy Wałbrzycha  w ciągu drogi krajowej nr 35 (296 792 459,33 zł),
- Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie (310 215 655,20 zł),
- Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta (116 729 909,79 zł),
- Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną
(775 677 722,67 zł).

Projekty z obniżonym dofinansowaniem (27 proc.) to:
- Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 (24 511 403,44 zł),
- Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu (10 107 595,97 zł),
- Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu - Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z ul. Długosza (23 468 482,43 zł),
- Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta (15 647 904,45 zł).

Projekty, które z uwagi na dostępną wartość alokacji nie uzyskały dofinansowania (lista rezerwowa):
- Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej,
- Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu,
- Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I w Katowicach,
- Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, etap IV – Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej w Katowicach,
- Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku,
- Przebudowa układu drogowego na pl. Biskupa Chrapka w Toruniu,
- Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie,
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK nr 31 pod nazwą "ul. Floriana Krygiera" w połączeniu z A6 i S3 w
Szczecinie,
- Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic w Piotrkowie Trybunalskim,
- Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94.

Lista rankingowa może jeszcze ulec zmianie wynikającej np. ze zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.