budowa 12- Budownictwo drogowe jest jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki. Inwestycje te napędzają polski przemysł i dają setki tysięcy miejsc pracy - powiedział wiceminister Jerzy Szmit na konferencji w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Minister Andrzej Adamczyk dodał, że realizacja inwestycji nie zawsze jest zauważalna w terenie, bo polega także na przygotowaniu kolejnych zadań, spełnienia szeregu wymagań i przejścia skomplikowanych procedur.

Łączna długość nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych w nim ujętych to 3840 km. Program zakłada powstanie 57 nowych obwodnic o łącznej długości 452 km, natomiast przebudowy w ramach Programu obejmą 205 km dróg krajowych. Dotychczas do realizacji skierowano zadania o wartości 80,8 mld zł, podpisane zostały już umowy z wykonawcami na kwotę 51,4 mld zł. Dzięki temu w budowie są już 93 zadania o łącznej długości 1329 km dróg.

Wiceminister Jerzy Szmit podkreślił, że jeszcze we wrześniu do ostatniego etapu postępowania przetargowego zostaną skierowane zadania drogowe o łącznej wartości 4,1 mld zł. Będą to nowe odcinki dróg w ciągu autostrady A2 węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego, S7 Warszawa – początek obwodnicy Grójca, S17 węzeł Zakręt – węzeł Lubelska, S1 Pyrzowice – Kosztowy (odcinek Pyrzowice – Podwarpie etap III), S3/A6 węzeł Kijewo – węzeł Rzęśnica, budowa odcinka S10 w miejscowoąciach Kobylanka, Morzyczyno i Zieleniewo, budowa odcinka DK nr 15 w Nowym Mieście Lubawskim, budowa wiaduktu w Legionowie (III etap) oraz budowa odcinka DK nr 15/25 w Inowrocławie – II etap.

Z uwagi na brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozstrzygnięcia przetargów na projekty kolejowe, ich rozpoczęcie niestety uległo opóźnieniu, choć podejmowane są działania, których efektem ma być sprawniejsze przygotowanie projektów, rozstrzyganie postępowań oraz realizacja zadań (np. zmiany w strukturze organizacyjnej PKP PLK).

Działania z jednej strony skupiają się na przyśpieszeniu procedur i realizacji projektów podstawowych, z drugiej przygotowywane są projekty rezerwowe, do realizacji w przypadku wygospodarowania środków, np. w ramach oszczędności.

W 2016 roku postępowania o wartości ok. 9 mld zł będą znajdowały się w drugim etapie przetargu (składanie ofert). Obecnie w toku są projekty o wartości ok. 10 mld zł, a dla zadań o wartości ok. 5 mld zł przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Dla 10 projektów rezerwowych opracowano już dokumentację przedprojektową, a dla kolejnych 9 dokumentacja jest przygotowywana. Zakończenie tych etapów pozwoli na powstanie katalogu projektów gotowych do wszczęcia procedury przetargowej, o łącznej wartości ok. 11 mld zł.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.