edroga044Środki unijne z programu Infrastruktura i Środowisko wesprą budowę trzech dróg ekspresowych w województwie mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Podpisanie umów odbyło się 15 listopada.

 

Sektor drogowy w Polsce otrzymał kolejne środki na budowę trzech dróg ekspresowych: S61 w województwie mazowieckim i podlaskim na odcinku Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, S19 w województwie podkarpackim i lubelskim na odcinku Lasy Janowskie - Nisko Południe oraz S7 od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska – Kamiennej w województwie świętokrzyskim.

Łączna wartość trzech inwestycji to prawie 4,35 miliarda złotych. Unijne dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie blisko 2,3 miliarda złotych.

- W ramach podpisywanych dzisiaj umów powstanie prawie 123 km nowych dróg ekspresowych. Kilometr po kilometrze tkamy drogową sieć Polski. Dzięki budowie dróg ekspresowych Polska od kilku lat rozwija się w ekspresowym tempie i stała się liderem gospodarczym w Europie. Do rozwoju naszego kraju przyczyniają się fundusze unijne. Z programu Infrastruktura i Środowisko w obecnej perspektywie na inwestycje drogowe przeznaczono ponad 47 miliardów złotych – zaznaczył minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

- Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków europejskich realizujemy wielkie, strategiczne inwestycje. Droga ekspresowa S7, szlaki Via Carpatia oraz Via Baltica, są niezwykle ważne dla rozwoju nie tylko polskiej, ale także europejskiej gospodarki – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn
W ramach inwestycji powstanie 91 kilometrów drogi ekspresowej, zlokalizowanej w bazowym korytarzu TEN-T w województwach mazowieckim i podlaskim. Zbudowane zostaną też miejsca obsługi podróżnych, mosty i wiadukty, ekrany akustyczne oraz urządzenia organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu to ok. 3,1 miliarda złotych, a dofinansowanie z UE wyniesie ok. 1,6 miliarda złotych.

S19 Lublin-Rzeszów, odcinek Lasy Janowskie-Nisko Południe
Projekt zakłada budowę 24,16-kilometrowej drogi ekspresowej, położonej w bazowym korytarzu TEN-T w województwach podkarpackim i lubelskim. Powstaną 3 węzły drogowe, mosty i wiadukty, miejsca obsługi podróżnych, ekrany akustyczne oraz urządzenia organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewidziano również remont istniejącego odcinka drogi krajowej nr 19 o długości ok. 9,63 kilometra. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 917 milionów złotych, a dofinansowanie z UE to prawie 469 milionów złotych.

S7 odcinek granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna
W ramach przedsięwzięcia powstanie droga ekspresowa o długości 7,57 kilometrów. Zbudowane zostaną 2 węzły drogowe, mosty i wiadukty, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt oraz urządzenia organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość inwestycji to prawie 345 milionów złotych, a wartość dofinansowania unijnego to blisko 157 milionów złotych.

- Od początku obecnej perspektywy POIiŚ 2014-2020 podpisaliśmy z GDDKiA, włącznie z dziś podpisanymi, 61 umów na prawie 35 miliardów złotych dofinansowania z funduszy europejskich na rzecz budowy polskich dróg. Środki wykorzystane w ramach tych inwestycji pozwolą nie tylko na rozbudowę infrastruktury transportowej, ale i zwiększą bezpieczeństwo podróży przy jednoczesnym skróceniu czasu dojazdu - podkreśliła Joann Lech, p.o. dyrektora CUPT.

- Dofinansowanie unijne pomoże w budowie tak ważnych dla wschodniej Polski dróg szybkiego ruchu, które przyczynią się do rozwoju tej części kraju i podniosą bezpieczeństwo i komfort podróży - powiedział Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: MFiPR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.