edroga954Ponad trzy tysiące z planowanych do wymiany prawie czterech tysięcy sztuk opraw oświetleniowych już pracuje na gdańskich ulicach. Prace modernizacyjne gdańskiego oświetlenia zakończą się ostatniego dnia czerwca.

Wszystkie zmiany odbywają się w ramach projektu SOWA, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Technologia oświetlenia zostanie zmieniona z sodowej na energooszczędną, LED-ową. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 5 milionów złotych.

- Do programu zakwalifikowano kilkadziesiąt gdańskich ulic, między innymi całą al. Armii Krajowej, leśny odcinek ul. Słowackiego, ul. Elbląską, Spacerową czy most wantowy na Trasie Sucharskiego i al. Grunwaldzką wokół Galerii Bałtyckiej. W większości tych miejsc oprawy oświetleniowe zostały już wymienione z sodowych na energooszczędne, LED-owe, wyposażone dodatkowo w inteligentny system sterowania oświetleniem – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski.

45 proc. wartości prac pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Resztę dokłada miasto Gdańsk.

- Wszystkie przeznaczone do wymiany oprawy są sprawne technicznie, jednak są już mocno zużyte: montowane były w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Dzięki modernizacji obniżona zostanie również energochłonność zamontowanych punktów świetlnych, co zmniejszy zużycie energii elektrycznej o nawet 600 tysięcy złotych rocznie - informuje zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak.

Zmodernizowane latarnie włączane są do działającego w Gdańsku komputerowego systemu monitoringu i sterowania oświetleniem. System umożliwia zarządzanie oświetleniem przez internet, bez potrzeby kontrolowania przez pracowników słupów oświetleniowych w terenie.

Dzięki systemowi specjalnych nadajników można nie tylko zdalnie włączać oświetlenie w mieście (dotychczas oprawy oświetleniowe uruchamiane były wyłącznie czujką zmierzchową), ale także otrzymywać wprost do komputera informacje o stanie sieci oświetleniowej (awarii obwodów, bieżącym poborze mocy itp.). Umożliwia to natychmiastowe reagowanie na ewentualne awarie.

Do systemu w ciągu najbliższych 2 lat – włączone zostaną wszystkie słupy oświetleniowe w Gdańsku.

Źródło: ZDiZ w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.