contentmap_plugin

roboty drogowe12 lutego rozpoczęła się modernizacja blisko 400-metrowego wiaduktu w Trzebini na drodze krajowej nr 79 łączącej aglomerację śląską z Krakowem. Pojazdy nadal będą mogły korzystać z dwóch pasów ruchu, ale zostały one zawężone.

 

Wiadukt w Trzebini jest jednym z najważniejszych obiektów inżynierskich na drodze krajowej nr 79 łączącej aglomeracje śląską z Krakowem. Umożliwia bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową łączącą Katowice z Krakowem oraz przyległą do torów ulicą Dworcową.

- Prace budowlane rozpoczęły się 12 lutego. W pierwszej kolejności wykonywane będą rozbiórki m.in. kap chodnikowych, balustrad, barier, krawężników. Te roboty planujemy wykonywać na razie pod ruchem. Kierowcy powinni jednak liczyć się z zawężeniem pasów ruchu. Poza tym zamknięty zostanie chodnik znajdujący się po północnej stronie wiaduktu. Wiosną niezbędne będzie całkowite zamknięcie obiektu na okres kilku miesięcy – wyjaśnia dyrektor zarządzający w firmie „Gotowski”, Paweł Pietraszak.

Remont obejmować ma między innymi wykonanie naprawy elementów ustroju nośnego, wzmocnienie podpór, łożysk i izolacji. Obiekt wymaga też przebudowy systemu odwodnienia oraz zabezpieczeń. Na obiekcie montowane będą nowe balustrady, bariery ochronne, krawężniki i oświetlenie. Wszystkie prace budowlane zakończą się jesienią tego roku.

Za modernizacje obiektu odpowiada firma „Gotowski”, która w przetargu ogłoszonym przez GDDKiA złożyła najkorzystniejszą ofertę. Inwestycja realizowana jest w trybie ”zaprojektuj i wybuduj”.

Droga krajowa nr 79 to obok autostrady A4 najkrótsze połączenie Katowic z Krakowem (około 80 km). Cała droga liczy natomiast 450 kilometrów. Biegnie ze Śląska wzdłuż lewego brzegu Wisły do Warszawy.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.