edroga965Na czas remontu mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego, w Toruniu powstanie most tymczasowy, składany, który w swoich zasobach posiada Agencja Rezerw Materiałowych, podlegająca Ministerstwu Energii. Przeprawę przez Wisłę wykona wojsko - Drugi Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu.

 

Remont mostu Piłsudskiego jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo użytkowników i zły stan nawierzchni. Konstrukcja mostu powstała w 1905 r. i została zamontowana w roku 1933. W chwili obecnej ruch na moście to prawie 30 tysięcy pojazdów na dobę.

Miasto ma świadomość, że mimo istnienia drugiego mostu drogowego im. gen. Zawackiej, remont mostu im. J. Piłsudskiego wprowadzi poważne perturbacje w funkcjonowaniu Torunia. Remont mostu im. J. Piłsudskiego nie jest możliwy przy zachowaniu ruchu na moście, dopuszczony może zostać jedynie wahadłowy ruch komunikacji.

- Informowałem już kilkakrotnie, że trwają prace związane z przygotowaniem modernizacji, ale przede wszystkim remontu kapitalnego nawierzchni na moście drogowym Marszałka Józefa Piłsudskiego. Aby remont zafunkcjonował tak, żeby mieszkańcy za bardzo tego faktu nie odczuli, rozwiązanie, które udało się znaleźć, związane z komunikacją między dwoma brzegami Wisły to pełne wykorzystanie mostu gen. Elżbiety Zawackiej oraz pozostawienie jednego pasa ruchu na moście Piłsudskiego. Niemniej od kiedy te informacje przedstawiliśmy, pracowaliśmy dalej poszukując innych rozwiązań - poinformował prezydent Torunia Michał Zaleski.

Mając na względzie te kwestie oraz prośby mieszkańców miasto cały czas analizowało i prowadziło rozmowy ws. innych rozwiązań, które mogłyby usprawnić ruch na czas remontu.

- W Ministerstwie Obrony Narodowej uzyskałem potwierdzenie, że wojsko może się włączyć w rozwiązanie, które dawałoby na czas przebudowy nawierzchni na moście Piłsudskiego możliwość pobudowania w Toruniu przeprawy tymczasowej – mówił prezydent. - Odbyły się rozmowy zarówno z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz z Ministerstwem Energii, któremu podlega Agencja Rezerw Materiałowych, posiadająca w swoich zasobach most tymczasowy. Jednocześnie powstały również uzgodnienia z Drugim Pułkiem Inżynieryjnym w Inowrocławiu, który wykona przeprawę przez Wisłę. Wystąpiłem do Ministra Energii z wnioskiem o użyczenie miastu Toruń jednej z dwóch konstrukcji.

Most tymczasowy jest składany, przeznaczony do ruchu dwukierunkowego typu MS-54 lub DMS-65 o długości 861 m wraz z niezbędnym osprzętem.

Lokalizacja przeprawy - przez rzekę Wisłę w Toruniu w osi drogi wojewódzkiej nr 257 (lokalizacja w miejscu przyczółków przygotowanych dla przeprawy wojskowej).

Praca inżynierów wojskowych, koszt palowania, przyczółków, asfaltowania dróg, oświetlenia mostu – oszacowano na podstawie podobnego przedsięwzięcia w Ostrołęce na około 12-14 mln złotych.

Czas montażu mostu to około 3 miesiące, a okres eksploatacji ok. 12 miesięcy.

Warto wiedzieć, że nie ma możliwości, aby na długi czas remontu starego mostu, trwający kilka miesięcy budować przeprawę pontonową – takie przeprawy buduje się na okres kilku, kilkunastu dni. Przeprawa tymczasowa różni się od pontonowej tym, że jest zbudowana na palach wbitych w dno rzeki, tak, aby zachować jej żeglowność. Konstrukcja jest stabilna i odporna na wahania wody.

- Wojsko może się zająć tylko i wyłącznie przywiezieniem, montażem i późniejszym demontażem i odwiezieniem konstrukcji mostowej. Natomiast prace budowlane – m.in. dojazdy do rzeki Wisły, palowania - musi wykonać inwestor – informował gospodarz Torunia.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.