Fot. 1Zakończyła się przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w Rypinie. Obiekt został wzmocniony, zmodernizowano chodniki, a na jezdni ułożono nową nawierzchnię. Wkrótce rozpoczną się kolejne inwestycje.

 

- Remont przeprawy w Rypinie to kolejna inwestycja w ciągu dróg wojewódzkich, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych w tej części regionu. Wsparcie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego trafi też między innymi na budowę pierwszego odcinka obwodnicy Rypina, która będzie mieć status drogi powiatowej – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Przebudowany most, wyremontowana ulica
Most w ciągu ulicy T. Kościuszki to jedna z dwóch konstrukcji, które komunikują centrum z zachodnią częścią Rypina. Ulica stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 534 łączącej Rypin z Golubiem-Dobrzyniem, Wąbrzeźnem i Grudziądzem. Remont przeprawy rozpoczął się w lipcu. Większość robót prowadzono bez wyłączania konstrukcji z ruchu, dzięki temu utrudnienia w centrum Rypina ograniczone zostały do minimum. W ramach robót konstrukcję wzmocniono blachą falistą, w zakres inwestycji wchodziła również przebudowa chodników. Poza tym odnowiono przyległe mury oporowe, wykonano nowe jezdnie i balustrady. Zwiększyła się nośność przeprawy, która jest teraz dostosowana do poruszania się pojazdów o masie nawet 40 ton (wcześniej było to 30 ton). Nowa jezdnia, chodniki i balustrady poprawiły też estetykę ul. Kościuszki.

W tym roku z marszałkowskich środków w Rypinie remontowany jest również odcinek ul. Mławskiej pomiędzy przejazdem kolejowym i granicą miasta. To część drogi wojewódzkiej nr 563 łączącej Rypin z Mławą. Ułożono tam nową nawierzchnię. Koszt tych prac to ok. 1,2 mln zł.

Budowa obwodnicy
Urząd Marszałkowski wesprze również przebudowę drogi powiatowej łączącej Rypin ze Starorypinem (ul. Mleczarskiej) wraz z mostem nad Rypienicą. Będzie to jednocześnie fragment obwodnicy, która ma otaczać miasto od północy. Koszt tego zadania szacowany jest na 4,1 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to ponad 3,5 mln zł.

Zgodnie z projektem jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Długość modernizowanego odcinka to 1,65 km. Powstanie też bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni pasem zieleni. Inwestycja zwiększy dostępność komunikacyjną terenów inwestycyjnych. Zmodernizowana ulica Mleczarska stanie się też wygodnym łącznikiem dróg wojewódzkich nr 534 (w kierunku Golubia-Dobrzynia i nr 560 (w kierunku Brodnicy). Partnerem wiodącym projektu jest powiat rypiński. Uczestniczą w nim także gmina miasta Rypin, a także gmina Rypin.

Dla kolejnych odcinków obwodnicy samorząd lokalny zadeklarował przygotowanie dokumentacji projektowej. Obejście miasta w znacznej części ma wykorzystywać istniejące już drogi, które wymagają modernizacji lub remontów. Konieczne jest także zbudowanie nowego wiaduktu nad linią kolejową Rypin-Brodnica. W ubiegłym roku z ze środków RPO wsparta została modernizacja drogi powiatowej Dylewo-Gołaszewy, która stanowi łącznik pomiędzy drogami wojewódzkimi od strony południowo-wschodniej.

Kolejne inwestycje
W przygotowaniu są dwie kolejne inwestycje, na realizację których trafią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Trwają ostatnie prace nad programem funkcjonalno-użytkowym niezbędnym do ogłoszenia przetargu na przebudowę 14-kilometrowego odcinka drogi nr 563 w kierunku Mławy. Kompletowane jest również dokumentacja niezbędna do przebudowy ostatniego 5-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 534 z Rypina do Cetek. Oba zadania są ujęte w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej. Urząd Marszałkowski zabezpieczył na te inwestycje 35 mln zł. Ich realizacja planowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W ostatnich latach w okolicach Rypina zrealizowano dwa duże zadania na trasach wojewódzkich, sfinansowane z wykorzystaniem środków europejskich, którymi dysponował Urząd Marszałkowski. Kosztem 48 milionów złotych przebudowana została cała droga wojewódzka nr 560 z Brodnicy przez Rypin do Sierpca, a w centrum Rypina powstało nowoczesne rondo turbinowe. Modernizację przeszedł też 15-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 534 z Cetek do Golubia-Dobrzynia. Zadanie kosztowało 22 miliony złotych.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.