edroga151Intensywne prace trwają już na całej długości przyszłego śródmiejskiego odcinka trasy N-S. Wykonawca koncentruje się teraz między innymi na dokończeniu rozbiórek pomieszczeń magazynowych obok torów kolejowych.

 

Na odcinku pomiędzy ulicami Słowackiego a Żeromskiego w pierwszej kolejności zostały zburzone kamienice i komórki przy skrzyżowaniu z ulicą Czachowskiego. To jednak nie koniec rozbiórek, gdyż taki sam los czeka kilka magazynów w okolicach linii kolejowej. Roboty postępują dość szybko, choć nie są tak proste jak mogłoby się wydawać ewentualnym obserwatorom. Na przykład jeden z obiektów magazynowych, z którego wynoszono akurat ostatnie zgromadzone przedmioty, to nie tylko to, co widać z zewnątrz, czyli jeden poziom. Pod nim są bowiem... jeszcze dwie kondygnacje piwniczne, z czego jedna częściowo zalana wodą.

W ciągu zaledwie kilku dni od chwili zamknięcia dla ruchu fragmentu ulicy Beliny-Prażmowskiego drogowcy zdążyli już sfrezować część starego asfaltu i przystąpić tam do robót kanalizacyjnych. Wycięli także część drzew kolidujących z przyszłą dwujezdniową trasą. Wycinki prowadzone są też wzdłuż bocznej jezdni ulicy Żeromskiego, gdzie u zbiegu z ulicą Szklaną docelowo ma być rondo.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.