droga betonowa 1Celem każdego zarządcy jest posiadanie trwałych i bezpiecznych nawierzchni drogowych. W Polsce coraz częściej, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, wykorzystuje się nawierzchnię betonową. Czy ta technologia posiada wady, pułapki, w które wpaść może nieostrożny wykonawca? Tak. A czy istnieją sposoby, aby je zminimalizować i budować betonowe nawierzchnie odporne na czynniki zewnętrzne przez wiele lat? Oczywiście, że tak.

 

Wystarczy znać technologię i zidentyfikować obszary, w których problemy zaczynają się najszybciej.

- W przypadku nawierzchni betonowych, takim najsłabszym elementem, który musimy naprawiać najwcześniej, są szczeliny dylatacyjne, jak również obszary w ich rejonie – powiedziała dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska z TPA. – Budujmy więc nawierzchnie bez tych szczelin. Istnieje wiele dróg, również w Polsce, ze zbrojeniem ciągłym, które nie wymagają nacięć poprzecznych.

Te nawierzchnie charakteryzują się spękaniami, które muszą mieć odpowiednią szerokość (<1 mm) oraz odpowiednią odległością między spękaniami. Czasami spękania są zbyt gęsto zlokalizowane, co prowadzi do przyspieszonej degradacji płyty lub są zbyt szerokie. Przez szerokie spękania może wnikać woda, również z chlorkami w okresie zimowym. W przypadku zbrojenia stalowego, prowadzi to do korozji, pękania i kruszenia nawierzchni. Jednak istnieje rozwiązanie tego problemu: zbrojenie kompozytowe.

Zbrojenie kompozytowe, czyli splot włókien otoczonych polimerem (FRP – Fiber-Reinforced Polymer). Włókna mogą być węglowe, aramidowe, bazaltowe lub szklane.

- W naszej opinii, ze względu na parametry wytrzymałościowe, trwałościowe i cenę, najbardziej optymalnym rozwiązaniem w budownictwie jest na chwilę obecną zbrojenie szklane – wyjaśniła dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska. – Jest odporne na korozję, na rozciąganie (2,5-krotnie większą niż stal), jak również niskim ciężarem (1/4 ciężaru stali). To daje oszczędności na etapie transportu, czy wykonywania konstrukcji.

Odcinek doświadczalny nawierzchni betonowej ze zbrojeniem kompozytowym powstał w Miejscu Obsługi Podróżnych Starcza Wschód.

Więcej informacji na: http://kongresdrogowy.pl/files/upload/012_KAT2019_TPA_MKonopska.pdf

forum katowice 600x200

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal edroga.pl był patronem medialnym Śląskiego Forum Drogowego.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.