9de71244100066c9b55bae1837631861Wykonawca inwestycji natrafił na nie po stronie wyspy Uznam podczas wykonywania przyłącza elektroenergetycznego. Pozostałości z czasów wojny wykryto w trakcie układania kabla, który zasilać będzie przyszły zakład prefabrykacji.

 

Wykonawca, zgodnie z zasadami postępowania z niewybuchami i niewypałami, powiadomił odpowiednie służby, po czym przedmioty niebezpieczne zostały natychmiast wywiezione z budowy przez patrol saperski. Nadzór saperski, stale monitorujący przebieg prac, sprawdził okoliczny teren, po czym podjęto na nowo prace przy budowie przyłącza.

Znalezione na placu budowy niewybuchy nie posiadały zapalników. Prawdopodobnie, jako zbyteczne, zostały tu zwiezione tuż po wojnie i zakopane.

***
Umowę na realizację inwestycji „Usprawnienie połączeni komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” podpisano 17 września 2018 roku. Wykonawca – konsorcjum firm PORR S.A., PORR Bau, Gulermak i Energopol-Szczecin - został wyłoniony w przetargu. Wartość zlecenia wynosi 793 mln zł brutto, a przewidziany czas na ukończenie projektu to 48 miesięcy.

Przeprawa pod Świną to zarówno tunel, jak i drogi dojazdowe, które włączą go w istniejącą infrastrukturę. Łącznie przeprawa ma mieć 3,2 km, a sam tunel ok. 1,4 km. Trzeba wybudować drogi, skrzyżowania, a także przygotować komorę startową dla maszyny TBM, która wywierci sam tunel.

Zgodnie z harmonogramem samo drążenie ma rozpocząć się w marcu 2021 roku, a cała inwestycja ma być gotowa we wrześniu 2022 roku.

Źródło: UM Świnoujście

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.