rondowlubiance128 maja otwarty został gruntownie przebudowany 2-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 546 z Łubianki do Bierzgłowa w powiecie toruńskim. Nowe rondo, bezpieczna ścieżka rowerowa, wygodny parking przy centrum kultury oraz chodniki to najważniejsze elementy zrealizowanej inwestycji, która kosztowała 13 mln zł.

 

- To ważna inwestycja, która jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo. Przy okazji, dzięki współpracy z gminą rozwiązaliśmy problemy związane z parkowaniem i odwodnieniem drogi. Przygotowujemy się do kolejnych inwestycji w tej części regionu, między innymi do budowy kolejnych dróg rowerowych w powiecie toruńskim – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. - W ramach inwestycji poszerzyliśmy jezdnię, a łuki dostosowaliśmy do najnowszych standardów. Wzdłuż całego odcinka wybudowaliśmy ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2-2,5 metra. Na terenach zabudowanych i w rejonie przystanków autobusowych dobudowaliśmy chodniki. Powstały też zatoki autobusowe, zjazdy na posesje oraz na drogi lokalne. Most nad Papowską Strugą przebudowaliśmy natomiast na przepust.

rondowlubiance2W Łubiance na połączeniu z trasą Toruń-Unisław zbudowano ronda o średnicy 35 metrów. Dochodzące do niego jezdnie są rozdzielone wysepkami dla pieszych (azylami), które pozwalają bezpieczniej przechodzić na druga stronę drogi. Naprzeciwko centrum kultury powstał parking na około 60 samochodów. Natomiast w rejonie ul. Samorządowej oddano do użytku zatoki postojowe. Cała trasa zyskała kanalizację deszczową dzięki czemu nawet po opadach nie tworzą się kałuże.
Za modernizację odpowiadała firma Kobylarnia S.A. Inwestycja pochłonęła ponad 13 mln zł.

Większość środków na realizację inwestycji zapewnił Urząd Marszałkowski. W przedsięwzięciu uczestniczyła też gmina Łubianka, która przeznaczyła na ten cel 1,4 mln zł. Wsparcie ze strony gminy polegało też na pozyskaniu niezbędnych gruntów.

Przebudowa drogi z Łubianki do Bierzgłowa to uzupełnienie wcześniejszych inwestycji w tym rejonie. W Bierzgłowie modernizowany odcinek łączy się z fragmentem przebudowanym w latach 2013-14. Natomiast w Łubiance połączył się z drogą wojewódzką nr 553 (Toruń - Unisław), która została zmodernizowana w 2008 roku.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.