edroga342Budowa trasy Via Baltica (S61), która poprawi połączenia transportowe z Litwą i innymi państwami bałtyckimi oraz dokończenie drogi S8 i droga ekspresowa S19, na którą czeka cała Polska Wschodnia, to kluczowe inwestycje drogowe na Podlasiu.

- Będziemy kontynuować budowę drogi S8 – zapowiedziała premier Ewa Kopacz. Dodała, że w programie budowy dróg krajowych ujęto też drogę S61, tzw. Via Baltica. - Ta droga połączy i poprawi połączenie z Litwą, ale też innymi państwami bałtyckimi. Droga S19 również znalazła się w naszym programie - zaznaczyła premier.

- W 2018 roku powinna zacząć się budowa odcinków drogi S19 w województwie podlaskim - sprecyzowała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Według nowego planu drogowego, polska część międzynarodowej trasy via Carpathia, łączącej porty bałtyckie z Adriatykiem i Morzem Czarnym ma być gotowa do 2025 r. Podlaska część S19 przewidziana jest do realizacji w latach 2018-2025.

- Ta trasa to niesamowity impuls gospodarczy zarówno dla regionu, jak i poszczególnych gmin. Powstaną przy niej centra logistyczne, inwestorzy będą bardziej skłonni do lokowania swoich przedsięwzięć w regionie. Zwiększy się dostępność komunikacyjna Podlasia i mobilność społeczeństwa. Dzięki niej poprawi się bezpieczeństwo ruchu i pieszych, skróci się także czas przejazdu i zwiększy komfort podróży, a ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza tereny zabudowane – mówiła szefowa resortu.

***

Według nowego rządowego programu do 2025 roku ma powstać droga ekspresowa S19 od Lublina przez Białystok do granicy z Białorusią w Kuźnicy. Kontynuowana będzie także budowa drogi S8 Białystok - Warszawa i S61 z Ostrowi Mazowieckiej przez obwodnicę Augustowa do granicy z Litwą.

Źródło: KPRM, MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.