bus 2069419 960 720Budowa parkingów, ścieżek rowerowych i węzłów przesiadkowych, a także dofinansowania do wymiany pieców – to projekty, które zostaną zrealizowane w Małopolsce.

 

- Planowane inwestycje transportowe przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i ułatwią mieszkańcom korzystanie z komunikacji zbiorowej. Umożliwią także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych i rowerzystów - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń będzie możliwe również dzięki projektowi likwidacji kopciuchów. Zastąpienie starych kotłów grzewczych nowymi źródłami ciepła, spalającymi paliwo gazowe lub biomasę pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną setek gospodarstw domowych - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.
Wręczając listy intencyjne wicemarszałek Łukasz Smółka podkreślił swoje zadowolenia z przyspieszenia w wydatkowaniu środków europejskich. Dodał, że łączna wartość wszystkich inwestycji, które otrzymały dofinansowanie wynosi blisko 30 mln zł.

Proszowice
W gminie Proszowice powstaną parkingi przesiadkowe - przy ul. T. Kościuszki i przy ul. Krakowskiej - i nowe ścieżki rowerowe. Inwestycja umożliwi połączenie przejazdów samochód-komunikacja zbiorowa (busy i autobusy), a także rower -komunikacja zbiorowa. Łączna wartość projektu to blisko 3,5 mln zł. Dofinansowanie w wysokości ponad 2,9 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Gnojnik
Budowa parkingu w miejscowości Gnojnik - w sąsiedztwie Domu Strażaka - ze stanowiskami dla niepełnosprawnych oraz stanowiskami dla rowerów z zadaszeniem, miejscem wypoczynku dla rowerzystów z ogrodzeniem i oświetleniem oraz monitoringiem wizyjnym - to projekt, który zostanie zrealizowany w gminie Gnojnik. Wartość projektu to ponad 3 mln zł, a dofinansowanie w wysokości 2,6 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Radłów
Budowa parkingu przesiadkowego w centrum Radłowa, przy ul. Kolejowej - to kolejny projekt, który realizowany będzie w ramach planowanych inwestycji transportowych. Dzięki temu powstanie łącznie 55 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca postojowe dla kierowców z niepełnosprawnościami. W ramach parkingu Park&Ride zaplanowano także budowę 15 miejsc postojowych dla rowerów. Wartość projektu to ponad 1,2 mln zł, a wysokość dofinansowania to blisko 1,1 mln zł, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Iwkowa
Kolejną gminą, w której realizowany będzie projekt z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego jest gmina Iwkowa. To właśnie w miejscowościach Iwkowa i Porąbka powstaną parkingi dla rowerów, a w Iwkowej parking dla samochodów typu Park&Ride. Dodatkowo, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wybudowane zostaną nowe ścieżki rowerowe, które zwiększą dostępność do przystanków komunikacji zbiorowej oraz kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Bela. Wartość projektu to ponad 3,5 mln zł, a dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Moszczenica
Klaster energii „Biała-Ropa” otrzymał blisko 5,3 mln zł dotacji na wymianę 368 starych, nieekologicznych pieców. Jedną z gmin, które wezmą udział w projekcie jest Moszczenica. Łącznie, w 40 gospodarstwach domowych na terenie tej gminy wymienione zostaną stare źródła ciepła. Nowe piece będą się dostosowane do nowych norm emisji zanieczyszczeń.

Nowy Targ
Budowa parkingu Park&Ride, przy ul. Kolejowej na 50 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych oraz 10 miejsc dla rowerów – to projekt, który już niebawem będzie realizowany w Nowym Targu. Wartość inwestycji to ponad 530 tys. zł, a dofinansowanie w wysokości ponad 450 tys. zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Bochnia
Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego - to projekt, który zostanie zrealizowany w Bochni. Inwestycja zakłada powstanie parkingu naziemnego, zadaszonego parkingu dla rowerów, zadaszonego parkingu dla motorów, a także miejsca postojowego dla busów. Wartość projektu to ponad 4,4 mln zł, a dofinansowanie w wysokości ponad 2,9 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Kłaj
Budowa parkingów Park&Ride na potrzeby Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w miejscowości Kłaj oraz Dąbrowa - to inwestycje zaplanowane w gminie Kłaj. Obiekty będą zlokalizowane w pobliżu czynnych odcinków linii kolejowych, na których odbywa się ruch pociągów pasażerskich, a infrastruktura realizowana w ramach projektu posłuży obsłudze podróżnych. Wartość inwestycji to blisko 770 tys. zł, a dofinansowanie w wysokości ponad 650 tys. zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.