edroga954Będzie bezpieczniej w Katowicach – prawie 16 mln zł pozyskanych z funduszy unijnych na oświetlenie blisko 30 ulic - modernizację ponad 1600 lamp.

Dwa projekty Urzędu Miasta Katowice o wartości prawie 19 mln zł dotyczące oświetlenia ulic otrzymały dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszące około 16 mln zł (tj. 85% wartości projektów, przy wkładzie własnym miasta wynoszącym 15%).

- Bezpieczeństwo mieszkańców Katowic jest jednym z naszych priorytetowych działań. Poza uruchomieniem w tym roku miejskiego nowoczesnego monitoringu, czy współpracą z policją w zakresie dodatkowych patroli na ulicach, podejmujemy też inne działania - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Doświadczenia miast na całym świecie pokazują, że lepsze doświetlenie ulic podnosi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale też wpływa na ograniczenie przestępczości. Pozyskanie blisko 16 mln zł oznacza, że wykonamy niskim kosztem dużą i przyjazną dla środowiska inwestycję, co będzie korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i budżetu miasta – dodaje prezydent Krupa.

„Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost  jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji” to tytuł pierwszego z projektów, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu na działanie „4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia”. Wnioskowane dofinansowanie: 15 117 865 zł, wartość całkowita projektu 17 785 724 zł.

- Projekt ten dotyczy modernizacji oświetlenia polegającej na wymianie wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych zabudowanych na słupach metalowych lub betonowych, w których źródła światła sodowe mają dużą energochłonność, na nowoczesne oświetlenie zewnętrzne w technologii LED oraz instalacje systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji służącej do zarządzania oświetleniem. Łącznie zmodernizujemy w ramach tego projektu aż 1612 punktów oświetleniowych – wyjaśnia Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

W projekcie zastosowane będą energooszczędne oprawy LED oświetlenia drogowego. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość ukierunkowania światła dokładnie na obszar, który ma być oświetlony. Pozwala to na tzw. „ograniczenie zanieczyszczenia światłem” – światło pada tylko tam, gdzie jest potrzebne. Przyczynia się to do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także do zwiększenia oszczędności energii elektrycznej. Możliwe jest zredukowanie zużycia energii nawet o 70% w porównaniu ze zwykłym oświetleniem konwencjonalnym w technologii sodowej. Projekt realizowany będzie na 19 ulicach w Katowicach – będą to: Józefowska, Dębowa, Złota, Bytkowska, Grundmanna, Marii Goeppert-Mayer, Sądowa, Nikodema i Józefa Renców - DTŚ, Feliksa Bocheńskiego, Józefa Pukowca, Kolońska, Gliwicka, Mikołowska, Franciszkańska, Stęślickiego, Ligocka, Panewnicka, Załęska, Piotrowicka. Katowicki projekt był jednym z 15, który otrzymał dofinansowanie dla w/w działania.

Drugi z projektów, który otrzymał dofinansowanie to „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego” w ramach konkursu na działanie „4.1. Odnawialne źródła energii /4.1.1. Odnawialne źródła energii– ZIT Subregionu Centralnego”. Wnioskowane dofinansowanie: 858 759 zł, wartość całkowita projektu 1 010 304 zł.

- Projekt dotyczy poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej oraz wzrostu produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł poprzez montaż oświetlenia hybrydowego w wybranych miejscach szczególnie niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice, gdzie nie ma możliwości postawienia słupów zasilanych z tradycyjnej linii kablowej. Takich punktów w Katowicach powstanie aż 36 – mówi Małgorzata Domagalska.

Oświetlenie hybrydowe wyposażone jest w oprawę oświetleniową z diodami LED, panele fotowoltaiczne przetwarzające energię słoneczną na energię elektryczną do zasilania oprawy LED, akumulatory żelowe, mikro–turbinę wiatrową umieszczoną na wierzchołku słupa. W wyniku realizacji zadania zostanie zwiększony poziom produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Oświetlenie hybrydowe zostanie zainstalowane na ośmiu ulicach: Mysłowicka, 73 Pułku Piechoty, Lędzińska – ul. Beskidzka, ul. Bielska, Cegielnia Murcki, Szarych Szeregów, obwodnica od ul. Panewnickiej do A4. Dla tego priorytetu środki grantowe przyznano łącznie na 38 projektów.

Oba projekty mają zostać zrealizowane do końca 2017 roku. Początek prac planowany jest na styczeń 2017 roku.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.