edroga280Budowa ronda i skrzyżowania oraz przebudowa istniejących dróg – to zadania, jakie zostaną zrealizowane w ramach projektu budowy nowego połączenia między węzłem autostradowym „Bochnia” i drogą krajową nr 94. Umowę na wykonanie I etapu inwestycji przekazał wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

Etap I projektu przewiduje połączenie węzła autostradowego „Bochnia” z ul. Krzeczowską. W tym celu wybudowana zostanie droga wojewódzka klasy G wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Łączna długość tego odcinka drogi wojewódzkiej to ok. 1,8 km. Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

- Chcemy, by małopolscy kierowcy mogli poruszać się po lokalnych drogach szybko i bezpiecznie. Zaplanowana inwestycja pozwoli znacząco usprawnić komunikację w tym rejonie. Poprawi też komfort życia mieszkańców Bochni i okolic - mówi marszałek Witold Kozłowski.

- Wzrastająca ilość samochodów, w połączeniu ze złym stanem dróg przekłada się na radykalne obniżenie bezpieczeństwa, znaczne wydłużenie czasu przejazdu, a także negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne. Liczymy, że inwestycja pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Bochni usprawniając jej system komunikacyjny. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 35 mln złotych - podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach I etapu zaplanowano nie tylko przebudowę istniejących dróg, ale także: budowę ronda na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi i ul. Smyków oraz przekładanego odcina drogi powiatowej nr 1424K, budowę ronda na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi z ul. Krzeczowską oraz budowę skrzyżowania rozbudowywanej drogi powiatowej 1424K z odcinkiem drogi powiatowej 1424K przewidzianym do zmiany na odcinek drogi gminnej.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.