edroga044Od 1 marca 2016 roku trzeba będzie więcej zapłacić za przejazd płatnymi odcinkami autostrady koncesyjnej A2 Nowy Tomyśl – Konin (150 km). Podwyżka zacznie obowiązywać po feriach zimowych.

Nowymi stawkami objęte zostaną pojazdy kategorii 1 (motocykle, samochody osobowe), gdzie opłaty wzrosną o 2 grosze za jeden przejechany kilometr. Zmianie ulegnie również taryfikator dla pojazdów kategorii 5 (pojazdy ponadnormatywne), dla których opłaty wzrosną o 20 groszy za km. Koszt przejazdu 106-km odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Świeckiem a Nowym Tomyślem nie zmieni się.

Obowiązujące od 1 marca 2016 roku stawki za przejazd jednym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, będą wynosić:
- Kat. 1 (motocykle i pojazdy osobowe) – 18 zł (0,36 zł za 1 km)
- Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne) – 180 zł (3,60 zł za 1 km)

Stawki opłat za pozostałe kategorie II-IV pozostaną bez zmian.

– Podejmując decyzję o wprowadzeniu podwyżek dopiero po feriach zimowych Spółka brała pod uwagę interes społeczny. Mamy świadomość, że w tym okresie tysiące polskich rodzin korzysta z autostrady A2 podczas wyjazdów i zależny nam aby mogli bezpiecznie podróżować korzystając z niższej, ubiegłorocznej stawki. Stojąc przed koniecznością wprowadzenia podwyżek wynikających z rzeczywistych kosztów utrzymania autostrady, inwestycji i obsługi kredytów, szukaliśmy rozwiązania jak najmniej uciążliwego dla użytkowników – mówi Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowy AWSA.

Stawki za przejazd ustalane są w oparciu o obowiązującą Umowę Koncesyjną, wieloletni plan finansowy oraz prognozy ruchu. Ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość stawek jest fakt, że w przeciwieństwie do autostrad publicznych, opłaty za przejazd autostradami koncesyjnymi nie są zwolnione z 23% podatku VAT i nie mogą być w żaden sposób dotowane z budżetu państwa.

Przychód z opłat w pierwszej kolejności przeznaczany jest na:
- bieżące utrzymanie autostrady, w tym jej eksploatację,
- tzw. ciężkie utrzymanie (wzmocnienia nawierzchni, remonty i modernizacje),
- spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z EBI oraz banków komercyjnych),
- nowe inwestycje na A2 Nowy Tomyśl – Konin, m.in. remont ponad 1 km nawierzchni w ciągu S11, przebudowa systemu radiowego, przygotowanie do rozbudowy bezpłatnej obwodnicy Poznania. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze zmierzające do poszerzenia o trzeci pas ruchu 13-km odcinka obwodnicy od węzła Komorniki do węzła Krzesiny.

Źródło: AW SA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.