A88A0998W Pustyni koło Dębicy został oddany do użytku łącznik drogowy, który połączył autostradę A4 ze starą krajową „czwórką” oraz z drogą wojewódzką Dębica – Mielec. Inwestycja, zrealizowana przez powiat dębicki, otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz z budżetu województwa.

 

Nowa drogowa inwestycja kosztowała blisko 11 mln złotych. Dofinansowanie ze środków RPO wyniosło ponad 7 mln złotych. Oprócz tego powiat dębicki otrzymał 1,5 mln złotych wsparcia z budżetu województwa podkarpackiego.

Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej łączącej Dębicę z węzłem wschodnim autostrady A4 oraz z drogą wojewódzką. Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 2 km. Łącznik uzupełnił braki w sieci drogowej, a powstała inwestycja przełoży się na wzrost płynności ruchu, dostępności do autostrady oraz zwiększy bezpieczeństwo.

- To bardzo ważna inwestycja dla powiatu dębickiego. Problemy związane z natężeniem ruchu zostały doraźnie rozwiązane, ale nie jest to rozwiązanie docelowe. Ruch na autostradzie będzie się zwiększał, rozwija się gospodarka, tego ruchu będzie więc coraz więcej. Inwestycja to przykład dobrego montażu finansowego województwa, środków europejskich, powiatu – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

- Ten łącznik to bardzo ważne miejsce na mapie drogowej powiatu, bo ruch na drodze z Mielca do Dębicy w tym miejscu powodował duże utrudnienia, a szczególnie jeżeli chodzi o połączenie z autostradą. Tworzyły się tu korki, było to miejsce niebezpieczne. Wiele było wypadków – mówił Piotr Chęciek, starosta dębicki.

- Sieć drogowa to jeden wspólny organizm i musi wspólnie funkcjonować. Tam gdzie GDDKiA buduje autostrady, my staramy się projektować łączniki. Do naszych inwestycji dołączają się samorządy powiatowe i gminne. I o to chodzi, aby dobrze podzielić się pracą i dobrze wykorzystać środki finansowe. To miejsce zawsze było wypadkogenne i mocno obciążone ruchem, więc zmiana typu skrzyżowania powinna pomóc – tłumaczył Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.