kasaBudowa przeprawy przez San w Jarosławiu weszła w kolejny etap realizacji. Jest już podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Jednym z głównych problemów Jarosławia jest niedostateczny rozwój sieci drogowej i przepraw mostowych na terenie miasta, co powoduje duże natężenie ruchu w samym mieście. Nowy most pozwoli na rozładowanie ruchu na istniejącym moście w Jarosławiu oraz umożliwi dogodny dojazd do przejścia granicznego w Hrebennem oraz poprzez DW nr 886 do przejścia granicznego w Budomierzu.

- Rekomendowana w ramach programu Mosty dla Regionów inwestycja otrzyma ponad 2 miliony złotych dofinansowania na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

W ramach planowanego przedsięwzięcia w gminie Jarosław powstanie most o długości około 600 m oraz drogi dojazdowe o długości około 1150 m. Most zostanie zaprojektowany na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym.

Koszt przygotowania dokumentacji dla inwestycji wynosi około 2,5 miliona złotych. Szacowany koszt budowy to około 122, 8 miliony złotych.

Po zrealizowaniu dokumentacji projektowej, dzięki wsparciu programu Mosty dla Regionów, samorząd województwa podkarpackiego będzie mógł starać się o dofinansowanie do 80% kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Z województwa podkarpackiego aż trzy projekty skutecznie aplikowały o środki. Łącznie uzyskają one dofinansowanie na opracowanie potrzebnej dokumentacji dla budowy przepraw mostowych przekraczające 6 milionów złotych. Szacowane koszty inwestycji to ponad pół miliarda złotych. Te trzy przedsięwzięcia łączy rzeka San.

Na realizację programu Mosty dla Regionów rząd przeznaczył z budżetu państwa około 2,3 miliarda złotych.

Źródło: MFiPR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.