contentmap_plugin

WP 20151214 14 04 21 ProNowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 728 z Łopuszna do Małogoszczy już otwarty. W niespełna pół roku zrealizowano wart ponad 10,8 mln zł kontrakt. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w województwie świętokrzyskim. Wykonawcą była firma Skanska.

Droga wojewódzka nr 728 ma 158 km długości i łączy Grójec (mazowieckie) z drogą krajową nr 7 w Jędrzejowie. W Świętokrzyskiem 88-kilometrowy odcinek biegnie przez powiat konecki, kielecki i jędrzejowski.

W ramach zadania Skanska przebudowa 6-kilometrowy odcinek DW 728 między Łopusznem a Małogoszczą wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych. Prace trwały od czerwca 2015 r.

- Odcinek przeszedł gruntowaną przebudowę. Wymieniliśmy podbudowę na 6-kilometrowym odcinku, zbudowaliśmy 2,5 km nowych chodników, 6 zatok autobusowych i wiat przystankowych, przebudowaliśmy kanalizację deszczową o długości ponad 1 km, wykonaliśmy odwodnienie i rowy – wymienia kierownik budowy Adam Łakomiec, Skanska. – Ponadto wyremontowaliśmy 3 obiekty inżynieryjne: 2 wiadukty nad torami kolejowymi oraz 1 most nad rzeką Wrzosówka.

WP 20151214 12 19 26 ProWP 20151214 14 15 57 ProWP 20151214 14 16 11 ProWP 20151214 14 18 14 ProWP 20151214 14 20 47 Pro

Konstrukcja drogi wykonana została z podbudowy MCAS o grubości 29 cm, warstwy wiążącej o grubości 12,9 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.

– Mieszanka MCAS charakteryzuje się tym, że wykonuje się ją ze zrecyklowanego destruktu pozyskanego z rozbiórki istniejącej drogi (warstwy podbudowy z kruszywa oraz warstwy bitumicznej), wymieszanego z cementem z dodatkiem asfaltu spienionego – wyjaśnia kierownik budowy. - Obecność asfaltu spienionego w recyklowanej mieszance zwiększa odporność drogi na deformacje trwałe, co ma znaczący wpływ na poprawę parametrów konstrukcji nawierzchni drogi - dodaje.

Zaletą tej technologii jest również to, że wykonuje się ją na miejscu, ograniczając czas i koszt wykonania prac, a powtórne wykorzystanie materiałów służy ochronie środowiska.

- Jednym z największych wyzwań podczas tej realizacji była praca na terenie kolejowym. Prowadzenie robót wymagało szeregu uzgodnień, opracowania regulaminów, ustalenia terminów wyłączeń sieci trakcyjnej oraz zamknięć torowych - mówi Adam Łakomiec ze Skanska.

- Dzięki nowej drodze zwiększy się zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo podróżujących – podkreśla menedżer projektu Jacek Migała, Skanska. - To, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu na tym odcinku to wyremontowane bezkolizyjne przejście nad torami oraz nowe chodniki.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.