sign 441318 640Wyczekiwana od lat przez mieszkańców Sokółki inwestycja zapewni bezpieczeństwo i usprawni przejazd przez miasto. Zastąpi dwa przejazdy kolejowo-drogowe na ulicach Kryńskiej i Roski Małe. 29 marca podpisana została umowa na budowę wiaduktu.

 

Całkowita wartość inwestycji to prawie 63 mln zł, z czego 45 mln pochodzi z budżetu województwa podlaskiego, a blisko 11 mln pokrywa PKP Polskie Linie Kolejowe.

Będzie bezpieczniej i sprawniej
- Budowa wiaduktu w Sokółce to inwestycja, która nie tylko usprawni komunikację, chociaż jest to niewątpliwie bardzo ważny aspekt tego przedsięwzięcia, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tym odcinku. Przejazd, który jest tam obecnie takiego komfortu nie zapewnia – mówił marszałek Artur Kosicki.

Także burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podkreślała, że jest to miejsce newralgiczne jeśli chodzi o ruch drogowy.

- Dziennie przejeżdża tamtędy około siedmiu tysięcy samochodów – jest on niebezpieczny dla kierowców i dla pieszych – mówiła burmistrz Sokółki – Wiadukt pozwoli na swobodne i bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy obiema częściami miasta.

Dodatkowym uzasadnieniem inwestycji jest również to, że znajduje się na głównym ciągu komunikacyjnym województwa prowadzącym z północy na południe.

Po latach oczekiwań - są konkrety
Budowa wiaduktu w Sokółce to inwestycja planowana od wielu dziesiątek lat. Pierwsze porozumienia podpisano w maju 2018 r., list intencyjny o finansowym wsparciu zarządu województwa w lutym 2019 r., a w piątek, 29 marca 2019 r., umowę na budowę wiaduktu ostatecznie podpisały zaangażowane finansowo w inwestycję strony - samorząd wojewodztwa i PKP PLK oraz firma INTOP.

Inwestycja obejmie budowę wiaduktu drogowego w ul. Kryńskiej wraz z windą i schodami, ścieżkę pieszo-rowerową i chodnik wzdłuż linii kolejowej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sfinansują budowę kwotą niemal 11 mln zł (netto) w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Rozpoczęcie budowy planowane jest w II kwartale br.

Zakończenie prac zaplanowano w połowie 2021 r.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.