contentmap_plugin

P8260887W Darłowie rozpoczęła się przebudowa ul. Tynieckiego, która jest odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 203. Roboty budowlane wiążą się ze zmianą organizacji ruchu.

W pierwszym etapie wyjazd z Darłowa w kierunku Ustki będzie przebiegał ulicą Tynieckiego i będzie to ruch jednokierunkowy. Natomiast wjazd do Darłowa wyznaczono objazdem, poprowadzonym drogą powiatową w kierunku miejscowości Cisowo, dalej drogą gminną w kierunku DW nr 205. Na tym etapie zamknięta będzie Aleja Jana Pawła II - od ul. Jerzego Popiełuszki do ul. Tynieckiego. Przebudowywane będzie w tym miejscu istniejące uzbrojenie podziemne pod budowę ronda.

Etap drugi przewiduje przebudowę odcinka od Alei Jana Pawła II do ul. Polnej wraz z budową ronda. Na blisko 250-metrowym odcinku zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna, a ruch będzie odbywał się wahadłowo. Na tym etapie nadal będzie zamknięty krótki odcinek Alei Jana Pawła II.

Przebudowa obejmuje wzmocnienie konstrukcji jezdni i poszerzenie jej do normatywnych szerokości. Przebudowane zostaną również skrzyżowania, zjazdy na posesje oraz zbudowana ścieżka rowerowa i nowe zatoki autobusowe. Na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II i ul. Emilii Plater powstanie małe rondo.

Roboty budowlane obejmują też przebudowę linii energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz niezbędnych zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów.

Wykonawcą przebudowy 1,8-kilometrowego odcinka DW nr 203 jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia. Zadanie jest realizowane w ramach RPO WZ na lata 2014-20.

Roboty budowlane powinny zostać zakończone do końca września przyszłego roku.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.