Obligacje drogowe zostały sprzedane za 1,8 mld złBank Gospodarstwa Krajowego sprzedał wczoraj obligacje drogowe za miliard osiemset złotych. Bank chwali się sukcesem, bo to więcej, niż planował sprzedać – poinformował Dziennik Gazeta Prawna.

Do sprzedaży w wariancie optymistycznym przygotowano papiery wartościowe za półtora miliarda złotych, wariant pesymistyczny przewidywał sprzedaż za miliard. Jednak zainteresowanie było dużo wyższe i popyt wyniósł 3 miliardy 300 milionów złotych. Natychmiast zapadła decyzja o sprzedaży jeszcze dodatkowej transzy. I kolejne obligacje za 300 milionów złotych znalazły nabywców. Dlatego po tej transakcji nie tylko BGK chwali się sukcesem, ale to samo robi resort infrastruktury – napisał Dziennik GP.

Więcej: Dziennik Gazeta Prawna, Marek Chądzyński, Grzegorz Osiecki, 22.10.2009

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.