contentmap_plugin

482A0459 MediumNa obwodnicy Czarnowąsów, której całkowity koszt ma wynieść 124 mln złotych, wartość zrealizowanych do tej pory robót przekroczyła już 100 mln złotych, a inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich – szacuje zaawansowanie prac budowlanych na 95 proc.

Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa, uważa, że termin zakończenia inwestycji, planowany na koniec września tego roku, na pewno zostanie dotrzymany, a może nawet skrócony. - Z badań natężenia ruchu wynika, że przez Czarnowąsy przemieszczało się na dobę około 17 tysięcy pojazdów. Wyeliminowanie tej niedogodności powinni już niebawem odczuć mieszkańcy.

Marszałek województwa, Andrzej Buła, podkreśla, że obwodnica Czarnowąsów jest ważnym węzłem komunikacyjnym regionu – ułatwi dotarcie do Opola mieszkańcom północnej części województwa, ułatwi też dojazd do autostrady i skomunikowanie regionu pojazdom przemieszczającym się na osi północ-południe. - Za kilka tygodni finalizujemy obwodnicę Czarnowąsów. Na ten rok mamy zaplanowanych jeszcze 12 kolejnych inwestycji drogowych o wartości 150 mln złotych – mówi.

DJI 0057-2 MediumDJI 0077-2 Medium
Trasa nowo budowanej drogi rozpoczyna się na wysokości ulic Sobieskiego i Budowlanych w Opolu, a kończy włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 453 pomiędzy miejscowościami Borki i Czarnowąsy. Liczyć będzie ponad 4 kilometry. Część arterii jest niemal gotowa, wystarczy pomalować pasy i ustawić znaki drogowe. Trwają natomiast prace wykończeniowe na pięciu obiektach mostowych (w tym najdłuższym 180-metrowym wiadukcie kolejowym i bocznicy kolejowej elektrowni). Do zrobienia pozostały bariery, balustrady, odwodnienia. Trwa budowa ronda włączającego nowo powstałą trasę do istniejącego ciągu drogi nr 454 (kierunek Opole - Namysłów). To ostatnie z pięciu planowanych skrzyżowań typu rondo – na pozostałych czterech pozostały już tylko prace wykończeniowe. Trwają roboty ziemne związane z usypywaniem rowów i nasypów. Swoje prace w 90 proc. ukończyli specjaliści z branż telekomunikacyjnych, sanitarnych, elektrycznych.

Szymon Ogłaza przypomina, że trasa obwodnicy przebiega po terenie zalewowym Odry, stąd potrzeba budowy nasypów, które mają wysokość od 3 do 11 metrów.

Nowy trakt drogowy oświetlą 153 lampy, a wzdłuż trasy nasadzonych zostanie ponad 12 tys. sztuk drzew i krzewów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.