Zdjęcie 1121 listopada zakończyło się układanie nawierzchni betonowej w ciągu autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia. Na odcinku 20 km wykonano prace zabezpieczające, ułożono nawierzchnię, dokończono budowę wiaduktów i węzłów.

 

Odcinek autostrady A1 powstał na terenie województwa śląskiego i pełni funkcję obwodnicy Częstochowy. W zakresie prac realizowanych przez STRABAG wykonano roboty zabezpieczające na ciągu głównym, wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu cementowego i podbudowy z betonu chudego na 1/3 całego odcinka. Łącznie ułożono 291 074 m2 nawierzchni z betonu cementowego oraz 276 255 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Daje to w sumie 567 329 m2 nawierzchni – co odpowiada powierzchni 80 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Na chwilę obecną wykonano 50 procent pozostałych robót ujętych w zakresie realizowanych prac, w tym między innymi roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych.

Na odcinku A1 powstało 14 wiaduktów autostradowych, 1 wiadukt kolejowy, 5 mostów zintegrowanych z przejściem dla zwierząt, 7 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych.

Zdjęcie 24Zdjęcie 25Zdjęcie 26

Realizowane są również prace towarzyszące związane z odwodnieniem i kanalizacją deszczową autostrady i dróg poprzecznych, robotami melioracyjnymi, budową zbiorników i kanałów hydrotechnicznych, oświetleniem dróg, robotami elektroenergetycznymi, budową kanału technologicznego, przebudową linii telekomunikacyjnych oraz przebudową wodociągu.

Źródło: Strabag

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.