35980157585 d420316040 bBezpieczeństwo i komfort na drodze oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta – to główne cele otwartej dzisiaj (17 lipca) obwodnicy Inowrocławia. Inwestycja została oddana do użytku przed zakładanym w umowie terminem. Symboliczną wstęgę przeciął m.in. wiceminister rozwoju Witold Słowik, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk, parlamentarzyści oraz samorządowcy.

Nowa trasa omija miasto od wschodu i znacznie skraca czas przejazdu na trasie Toruń – Poznań. Inwestycja polegała na budowie prawie 19-kilometrowej trasy posiadającej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W ramach zadania powstały 3 węzły drogowe (Latkowo, Jacewo i Tupadły), kilkanaście obiektów inżynierskich, a także przebudowano istniejącą sieć dróg lokalnych. W ramach prac wykonano też  wiele urządzeń ochrony środowiska. Celem inwestycji było wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo i wysoki komfort podróżowania.

Oprócz obecnie oddanego do ruchu odcinka obwodnicy, planowany jest jeszcze do realizacji prawie 5-kilometrowy odcinek trasy między drogami krajowymi nr 15 i 25 stanowiący północne obejście miasta.

Obwodnica-Inowroclawia-1Obwodnica-Inowroclawia-2Obwodnica-Inowroclawia-3zdjecie-4
- Jest to bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, dla miasta Inowrocławia, ale także dla powiatu – jednego z większych w województwie. Z reguły jest problem z terminowym wykonaniem inwestycji, tym bardziej na uwagę zasługuje fakt, że mamy tu do czynienia z inwestycją wykonaną przed czasem. W momencie powstania obwodnicy Inowrocławia szereg dróg krajowych, obecnie remontowanych przez GDDKiA, zostanie przekazanych pod administrację samorządu. Jest to wartość 11 mln zł, która zostanie w powiecie. Już zostały przygotowane programy inwestycyjne na drogę nr 15 i 25, których remont jest nie mniej ważny niż powstanie obwodnicy - chodzi o dobre skomunikowanie z autostradą A1 i powstającymi S5 i S10 – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

- Obwodnica została w dużej mierze sfinansowana ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. W oparciu o pakiet dedykowany GDDKiA jest realizowanych 16 inwestycji w całej Polsce, w ramach tego projektu zrealizowana już została obwodnica Brodnicy. Dzisiaj otwieramy obwodnicę Inowrocławia. Te dwie obwodnice znajdujące się na drodze krajowej nr 15 z pewnością usprawnią ruch tranzytowy, jak również przyczynią się do lepszego skomunikowania miast i wyprowadzenia ruchu z centrum, co jest szczególnie istotne dla Inowrocławia – miasta uzdrowiskowego. Druga część pakietu środków dedykowana jest miastom na prawach powiatu, w postaci konkursów. Dofinansowanie otrzymało już 28 miast – mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik.

- Nie jest to ostatnia inwestycja, która będzie realizowana na ziemi inowrocławskiej. Liczę, że w ciągu najbliższych tygodni uda się podpisać umowę na tzw. łącznik obwodnicy, istotny dla całej tej części naszego województwa – powiedział członek sejmowej komisji infrastruktury poseł Piotr Król.

Umowę na budowę obwodnicy podpisano 5 listopada 2014 roku na okres 27 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Zadanie polegało na budowie prawie 19 km trasy posiadającej po dwa pasy w obu kierunkach. Nowy odcinek obwodnicy jest zlokalizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiatach: Inowrocławskim i Mogileńskim, na terenach gmin: Inowrocław, Miasto Inowrocław, Kruszwica, Strzelno. Ogólny koszt inwestycji to ponad 359 mln zł. Wykonawcą było konsorcjum firm: Mirbud S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o., a głównym podwykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.