lopata17 września br. odbyło się uroczyste wbicie łopat pod budowę obwodnicy Lubaczowa. Pierwsi podróżujący mają nią pojechać już pod koniec przyszłego roku. Wykonawcą robót jest firma Strabag.

 

- Ta chwila była z pewnością przez wielu mieszkańców Lubaczowa długo wyczekiwana. A teraz staje się faktem - mówił członek zarządu województwa Piotr Pilch podczas uroczystego rozpoczęcia budowy obwodnicy Lubaczowa. - Serdecznie gratuluję i bardzo cieszę się, że północno-wschodnia część regionu zyskuje kolejny element komunikacyjnej układanki, który ułatwi podróżowanie i podniesie standard życia.

Obwodnica będzie mierzyć blisko 3,5 km. Budowa ma kosztować prawie 35 mln złotych, w tym prawie 29 mln złotych pochodzi z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Obwodnica Lubaczowa będzie miała początek na nowym rondzie – skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 867 z drogą powiatową nr 1674R Lubaczów – Duńkowce, dalej poprowadzi ul. Sportową w kierunku rzeki Lubaczówka, następnie w kierunku drogi powiatowej nr 1679 R aż do trasy wojewódzkiej nr 866. Zakończeniem będzie rondo - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 866 z drogą wojewódzką nr 867.

Obwodnica będzie miała 3,5-metrowe pasy ruchu i szerokie pobocza. Powstaną nowe skrzyżowania, w tym 4 ronda, chodniki i przejścia dla pieszych. Dodatkowo zbudowany zostanie most nad rzeką Lubaczówką, przejścia dla zwierząt, przepusty i system odwodnienia. A także ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Bariery energochłonne i oznakowanie zwiększą bezpieczeństwo podróżowania.

Jeszcze w tym roku kierowcy pojadą obwodnicami Oleszyc i Cieszanowa. Te dwa zadania o łącznej wartości prawie 30 mln złotych także zostały dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Dzięki tym inwestycjom zmieni się dostępność komunikacyjna północno-wschodniej części Podkarpacia. Gotowe obwodnice nie tylko ułatwią życie mieszkańcom, ale też znacznie poprawią komfort i czas przejazdu do Rzeszowa, autostrady A4 czy lotniska w Jasionce. Trasa, którą utworzą nowe odcinki obwodnic i łącząca je (przebudowywana) droga wojewódzka, usprawnią również przejazd do przejścia granicznego z Ukrainą w Budomierzu i na Roztocze.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.