edroga808Zabezpieczenia akustyczne przy drodze ekspresowej S8 na odcinku obwodnicy Marek zostały zrealizowane na podstawie prognoz hałasu określonych w raporcie do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedstawione rozwiązania zostały ocenione i zaakceptowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i ujęte w decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Kolejnym etapem weryfikacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest analiza porealizacyjna. Obwodnica Marek jest realizowana w oparciu o dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, a każda z nich w inny sposób określa termin wykonania analizy porealizacyjnej. Z tego względu aktualnie opracowywana jest analiza dla odcinka od węzła Marki do rejonu pomiędzy rzeką a ul. Pustelnicką w Zielonce, natomiast dla pozostałego odcinka drogi analiza będzie mogła być wykonana dopiero po roku od oddania do użytkowania węzła Kobyłka. Analizy porealizacyjne zostaną przekazane do marszałka województwa mazowieckiego, który będzie mógł zobowiązać GDDKiA do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania drogi.

W związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców, w celu przyśpieszenia weryfikacji klimatu akustycznego przy obwodnicy, gminy: Marki, Zielonka, Kobyłka i Radzymin przy pomocy akredytowanych laboratoriów wykonały pomiary hałasu na swoim terenie. Wyniki zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który po otrzymaniu i przeanalizowaniu, przekazał je do marszałka województwa mazowieckiego w celu rozpatrzenia i ewentualnego zobowiązania GDDKiA do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego drogi.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.