dsdik3Kierowcy mogą już korzystać z nowej obwodnicy miejscowości Miękinia w powiecie średzkim. Inwestycja wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, jest nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej i stanowi element „Łącznika Aglomeracyjnego A4-S5”.

 

4-kilometrowa droga jest połączeniem między mostem na rzece Odrze w Brzegu Dolnym a drogą krajową nr 94 w miejscowości Błonie i drogą wojewódzką nr 340. Nowa trasa jest również obwodnicą Miękini, na czym skorzystają zarówno mieszkańcy tej miejscowości, jak i Brzegu Dolnego oraz Wołowa. Zmniejszy ona znacznie ruch tranzytowy przechodzący dotychczas przez Miękinię oraz skróci czas dojazdu z północno-zachodnich miejscowości do Wrocławia.

dsdik4- Nowy odcinek uzupełnia układ komunikacyjny powiatu średzkiego i obszarów położonych na zachód od Wrocławia. Skróci i poprawi jakość obsługi transportowej po zachodniej stronie aglomeracji Wrocławskiej, bez konieczności przejazdu przez stolicę Dolnego Śląska – powiedział podczas otwarcia nowej drogi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Mieszkańcom Miękini i okolicznych miejscowości obwodnica zapewni bezpieczny dojazd do usług publicznych świadczonych przez jednostki znajdujące się na terenie Wrocławia. Nowa droga podniesie jednocześnie komfort podróży transportu lokalnego i tranzytowego przez zwiększenie prędkości przejazdowej.

Zrealizowana inwestycja - będąca elementem „Łącznika Aglomeracyjnego A4-S5” - przyniesie również korzyści dla rozwoju turystyki, pozwalając na sprawniejszą komunikację, np. w kierunku Doliny Baryczy ze Stawami Milickimi, czy też w kierunku południowym województwa dolnośląskiego, bogatego w zamkowe i pałacowe obiekty zabytkowe, a także w kierunku Wrocławia stanowiącego centrum kulturalne, oświatowe, historyczne.

Inwestycja została wykonana przez konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A. i Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.

Źródło: DSDiK we Wrocławiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.