contentmap_plugin

budowa 03W drugiej połowie przyszłego roku obwodnica Nysy, jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych na Opolszczyźnie, będzie gotowa. 

Projekt obwodnicy zakłada budowę 16,5 kilometra nowych dróg, 14 obiektów mostowych, cztery ronda i węzeł drogowy. Kładzione są kolejne warstwy podłoża na przyszłej drodze, intensywne prace trwają na wszystkich obiektach mostowych - niemal na wszystkich są już wszystkie fundamenty i podpory. Budowana jest także kanalizacja deszczowa, instalacja oświetleniowa, układane są krawężniki i nawierzchnie z kostki brukowej na przyszłych rondach i węźle.

Planowany termin zakończenia prac mija w październiku 2017 roku i zgodnie z deklaracjami inwestora, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, powinien być dotrzymany. Koszt całej inwestycji to około 367 milionów złotych, z czego 85 procent stanowią fundusze unijne.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.