edroga341Długość obwodnicy Olesna planowana jest na około 25 km. Szacunkowy łączny koszt inwestycji to ok. 700 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2023 w systemie „Projektuj i Buduj”.

 

Planowana obwodnica Olesna stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S11, która ma charakter ogólnopolski, a której celem jest połączenie środkowo-zachodniego wybrzeża Bałtyku z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących ponadregionalną drogą tranzytową łączącą województwo wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11 oraz w województwie opolskim.

Źródło: UMWO

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.