contentmap_plugin

budowa 05Zaawansowanie prac na budowie obwodnicy Pawłowic przekracza 60 proc. i jest wyższe niż przewiduje harmonogram. Dobre tempo utrzymano mimo konieczności wykonania dodatkowych robót związanych ze słabą nośnością gruntu.

Obwodnica połączy istniejącą drogę wojewódzką nr 933 między Jastrzębiem Zdrojem a Pawłowicami z drogą krajową nr 81. Po zakończeniu budowy DW 933 zmieni przebieg i nie będzie już prowadzić przez Pawłowice. Nowa 2,83-km droga będzie mieć jedną jezdnię o szerokości 7 metrów i stanie się częścią Drogowej Trasy Południowej.

Prócz prac ziemnych prowadzone są obecnie roboty przy budowie m.in. ekranów akustycznych, infrastruktury teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i murów oporowych. Na sporych fragmentach drogi ułożone są już także prawie wszystkie warstwy konstrukcji drogi, wraz z bitumiczną warstwą wiążącą, co oznacza, że na tych odcinkach potrzeba ułożyć jedynie warstwę ścieralną.

Wykonawcą jest konsorcjum czeskiej firmy MSilnice i IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. Koszt to prawie 90 mln złotych. Termin zakończenia budowy to jesień 2016 roku.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.