DSC 0240W Podłężu podpisano umowę na długo wyczekiwaną przez mieszkańców obwodnicę. Nową drogą pierwsi kierowcy powinni pojechać już w połowie 2021 roku.

 

- W połowie ubiegłego roku, samorząd Małopolski podpisał umowę gwarantującą dofinansowanie tej kluczowej dla regionu inwestycji. Przekazane środki – 34 mln zł – pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dodatkowe 4 mln zł pozyskano z budżetu państwa. To niezwykle cieszy, że Małopolska tak prężnie rozwija infrastrukturę drogową w każdym zakątku regionu – mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Inwestycja, będzie niezwykle ważnym węzłem komunikacyjnym, połączy bowiem przyszły zjazd z autostrady A4 z ulicą Kwiatkowskiego na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. W jej ramach powstanie estakada nad linią kolejową oraz przepusty nad rzekami Bogusława i Podłężanka.

Jest to kluczowy projekt dla poprawy komunikacji do i z Niepołomic. Po jego ukończeniu ruch tranzytowy oraz dojazd do około 60 firm zlokalizowanych w Strefie Inwestycyjnej ominie centrum Podłęża. Będzie wygodniej, szybciej i bezpieczniej zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.