GJ220719 014Ponad 2 kilometry nowej obwodnicy odciążyło Skawinę i okoliczne miejscowości. Zakończył się kolejny etap budowy tej inwestycji na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44. 22 lipca otwarty został nowy odcinek tej trasy.

 

- W ramach inwestycji został wybudowany most nad linią kolejową, rondo na skrzyżowaniu z DK 44, a także droga o długości 2,2 km, przy której powstały chodniki, pobocza i ścieżka rowerowa. Na obwodnicę Skawiny mieszkańcy miasta czekali od wielu lat - podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

Dzięki nowej obwodnicy został wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości, skrócił się czas przejazdu oraz zwiększył komfort podróży. Poprawiło się także bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, a przedsiębiorcy zyskali większą dostępność do terenów inwestycyjnych.

Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku i była realizowana przez konsorcjum firmę „Most” z Sopotu i „Polbud Pomorze”. Koszt robót budowlanych to ponad 41 mln zł. Inwestycja była kontynuacją pierwszego etapu budowy, zakończonego w 2014 roku.

Jak dodał wicemarszałek Łukasz Smółka, pod koniec tego roku zostanie rozpoczęty kolejny etap budowy obwodnicy Skawiny, w kierunku Rzozowa. Inwestycja będzie realizowana przez firmę „Energopol”, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Czekamy więc na zezwolenie na realizację inwestycji.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.