contentmap_plugin

A88A4699 KopiaKierowcy mogą już jeździć oddaną 19 stycznia obwodnicą Sokołowa Małopolskiego. Nowa drogowa inwestycja ma przede wszystkim odciążyć centrum miasta i skomunikować drogę wojewódzką nr 875 z drogą ekspresową S19. Jest to pierwsza oddana inwestycja drogowa zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

Nową drogę wykonała firma Skanska S.A. Prace trwały od sierpnia 2016 roku do grudnia ubiegłego roku. W uroczystym otwarciu obwodnicy uczestniczyli licznie parlamentarzyści, samorządowcy, radni województwa, przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wykonawcy firmy SKANSKA. Obecny był także europoseł Stanisław Ożóg oraz Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

- Cieszę się z otwarcia tej drogi, gdyż jest ważna nie tylko z punktu rozwoju gospodarczego Sokołowa Małopolskiego, czy powiatu rzeszowskiego, ale dla całego Podkarpacia. To pierwsza zakończona inwestycja drogowa zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkrótce oddawać będziemy następne – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

- Nowoczesna infrastruktura drogowa ma wpływ nie tylko na gospodarkę, ale także na jakość życia mieszkańców. Droga obwodowa Sokołowa przyczyni się do tego, że ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miejscowości – mówił wiceminister Adam Hamryszczak.

Obwodnica Sokołowa Małopolskiego ma blisko 3,2 km. Jest to droga jednojezdniowa (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy) klasy G i powstała w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk. Wyposażona jest w obustronne pobocza i rowy odwadniające. W ramach zadania powstały m.in. rondo na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 875, trzy skrzyżowania (na przecięciu obwodnicy z ul. Akacjową, ul. Polną i drogą powiatową nr 1366R), zjazdy indywidualne, chodniki i ścieżki rowerowe.

obw sokmalobw sokmal2

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania to ponad 19 mln złotych, z czego 12,7 mln to pieniądze pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą kwotę stanowią środki pochodzące z budżetów: państwa, powiatu rzeszowskiego i gminy Sokołów Małopolski. Jest to pierwsza zakończona inwestycja z blisko 30 realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.