lopataZgodnie z podpisaną umową firma PORR ma wybudować nową obwodnicę w ciągu 20 miesięcy od chwili przekazania placu budowy, a to ma nastąpić 13 stycznia 2020. Będzie to 1,3-kilometrowy odcinek, nowe połączenie z przeprawy promowej „Centrum”, a później tunelu do centrum miasta. Odciąży obecny dojazd ulicą Grunwaldzką i będzie połączeniem drogowym z nową Strefą Inwestycyjną Mulnik.

 

Obwodnica będzie łączyła ulicę Karsiborską (na wysokości siedziby firmy Remondis) z ulicą Steyera i dalej ulicą Daszyńskiego. Istniejąca ulica Steyera, która będzie jej częścią, zostanie gruntowanie przebudowana. Dodatkowo powstanie niemal 900 metrów nowej drogi biegnącej od ulicy Karsiborskiej i dalej na tyłach cmentarza aż do ulicy Steyera. Całość będzie połączona nowymi skrzyżowaniami z istniejącymi bocznymi ulicami.

Będzie to wspólna inwestycja Gminy Miasto Świnoujście oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu.
Koszt budowy wykonawca wycenił na 41,4 mln złotych brutto. Na realizację inwestycji miasto otrzymało niemal 10 mln złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Gminnych.

Po stronie kosztów Gminy Miasto Świnoujście jest budowa obwodnicy wschodniej, w tym:
- budowa nowych odcinków drogi wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi,
- przebudowa nawierzchni istniejących odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi,
- budowa wydzielonych zatok autobusowych,
- budowa zatok postojowych i parkingów przyległych do drogi (przy Komendzie
Portu Wojennego i przy skrzyżowaniu z istniejącym przebiegiem ulicy Steyera),
- przebudowa istniejących ciągów pieszych,
- budowa nowych ciągów pieszych,
- budowa nowej drogi rowerowej,
- przebudowa istniejących zjazdów,
- budowa nowych zjazdów,
- budowa nowego układu odwodnienia – sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu kanalizacji
- przebudowa i budowa oświetlenia,
- wykonanie elementów organizacji ruchu drogowego,
- wykonanie trawników,
- dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki, wiaty przystankowe itp.).

Natomiast po stronie kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji są:
- przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Steyera
- przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P3 (ulica Grunwaldzka) do oczyszczalni ścieków –I etap realizacji
- przebudowa kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego z przepompowni ścieków P2 do oczyszczalni
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Steyera.

Źródło: UM Świnoujście

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.