contentmap_plugin

edroga001Szybszy i sprawniejszy dojazd do głównych atrakcji turystycznych Małopolski Zachodniej oraz bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców okolicznych osiedli zapewni obwodnica Zatora i Podolsza, która za dwa lata ma zostać oddana do użytku. Warta blisko 20 mln zł droga to kolejna z ważnych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce Zachodniej.  

Nowa, 3-kilometrowa, obwodnica będzie zlokalizowana na terenie dwóch powiatów: oświęcimskiego (gmina Zator) i chrzanowskiego (gmina Babice). Początek drogi wyznaczy rondo umiejscowione między mostem na potoku Łowiczanka oraz zabudową mieszkaniową wzdłuż DW 781. Drugie rondo, na DK nr 44, wyznaczy z kolei koniec obwodnicy. Nowa droga wyprowadzi znaczną część ruchu tranzytowego z Zatora, zmniejszy korki w centrum miasta oraz usprawni ruch na drodze wojewódzkiej nr 781. Bezpieczniej poczują się też mieszkańcy osiedli przy drodze Chrzanów-Zator-Wadowice, którzy byli narażeni na wzmożony ruch pojazdów.

Oprócz tego zdecydowanie poprawi się dojazd zarówno do atrakcji turystycznych regionu, zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz autostrady A4.

Koszt całości inwestycji wyniesie 19,5 mln złotych. Projekt będzie realizowany przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z którego pochodzić będzie aż 15,5 mln zł dofinansowania. Z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 3 mln zł, a pozostałą kwotę zabezpieczył Zator. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Białystok.

- Najprawdopodobniej już w październiku podpiszemy umowy na kolejne budowy dróg w tej części Małopolski: obwodnicę Babic i rozbudowę dróg wojewódzkich: 948 Oświęcim-Kęty i 949 Brzeszcze-Osiek - poinformował Grzegorz Lipiec z zarządu województwa.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.