edroga001Już prawie tydzień temu (13 listopada) udostępniono kierowcom obwodnicę Szczuczyna w ciągu drogi S61. Natomiast wczoraj (17 listopada) otwarty został odcinek drogi krajowej nr 61, który omija Bargłów Kościelny.

obw szczuczynaPrzy obwodnicy Szczuczyna do wykonania została jeszcze nawierzchnia na drogach serwisowych oraz prace wykończeniowe i porządkowe. Trasa ekspresowa wyprowadza ruch tranzytowy poza miasto, omijając je od północnego-zachodu i północy. Zgodnie z umową termin oddania jej do użytku przewidziany jest na 11 grudnia tego roku. Jednak, z przyczyn technologicznych, aby dokończyć wspomniane prace w przewidzianym terminie, zaplanowano przełożenia ruchu na główny ciąg obwodnicy ponieważ układanie nawierzchni trzeba wykonać w miejscu, gdzie obecnie jeżdżą pojazdy.

Realizacja zadania rozpoczęła się 27 sierpnia 2012 roku, kiedy podpisano umowa z firmą FCC Construccion S.A. Niestety, ze względu na problemy m.in. z dotrzymaniem harmonogramu prac, niespełna rok później (22 czerwca 2013) - GDDKiA odstąpiła od umowy z hiszpańskim wykonawcą.

Obwodnicę Szczuczyna od sierpnia 2014 roku realizował nowy wykonawca – firma POL-AQUA S.A. za 126,2 mln zł.

Barglow Koscielny 1 fbPodobnie, po niespełna trzech latach budowy, oddana została do użytku obwodnica Bargłowa Kościelnego. Droga ma 12 km długości i jest pierwszym na Podlasiu odcinkiem objętym 10-letnią gwarancją.

Obwodnica została wybudowana jako droga jednojezdniowa z poboczami gruntowymi. Powstały na niej 3 skrzyżowania z oświetleniem, 4 obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy (2 zintegrowane przejścia dla zwierząt, 1 most i 1 wiadukt) i 4 wiadukty ponad drogą. Przebudowa objęła też 26 km dróg wokół obwodnicy.

Wartość kontraktu budowlanego to 178,7 mln zł, a całkowita wartość inwestycji (dokumentacja, wykupy, archeologia, roboty itp.) - 213,17 mln zł. Obwodnica jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej kwotą 123,44 mln. zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.