DSC06401- Jako drogowcy i obywatele mamy powody do prawdziwej dumy i satysfakcji - powiedziała Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, podczas otwarcia konferencji „Dialog się opłaca: od Białej Księgi Branży Drogowej do optymalizacji budowy dróg”, która odbyła się podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach. - Powstają nowoczesne drogi, co widać w każdym zakątku kraju. Ale, jako przedstawiciele branży, mamy obowiązek mówić o problemach. Jednym z nich jest sytuacja i kondycja firm, które budowały drogi w pierwszej perspektywie finansowej UE. Dla większości z nich nie był to sukces.

DSC06403Barbara Dzieciuchowicz przypomniała, że w listopadzie i grudniu zeszłego roku organizacje branżowe opracowały „Białą Księgę Branży Drogowej”, w której spisano 39 problemów, które są dla drogowców najważniejsze. Zgrupowano je w sześciu obszarach: strategicznym, ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, zawodowym, rynkowym i dotyczącym zarządzania ruchem.

Poza ogólną dygresją, że programy budowy dróg nie powinny być programami politycznymi, Barbara Dzieciuchowicz wspomniała o ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Prawo zamówień publicznych to jedno, a praktyka stosowania przepisów to rzecz druga – stwierdziła prezes OIGD. – Zła praktyka stosowania przepisów spowodowała, że tak a nie inaczej wyglądały przetargi, takie a nie inne firmy je wygrywały, dochodziło do zrywania kontraktów, problemów z uzyskaniem zapłaty za wykonane prace. Zależy nam na tym, aby tę praktykę zmienić.

Zdaniem Barbary Dzieciuchowicz, w oparciu o obowiązujące przepisy można stosować zrównoważone umowy, realne okresy gwarancji i wybierać rzetelnych wykonawców. To nie wymaga zmiany przepisów, a zmiany podejścia zamawiającego oraz instytucji nadzorujących. M.in. w tym celu powstanie Narodowe Forum Kontraktowe, w którym będą powstawały wzory dokumentów przetargowych, umów, dobrych praktyk z udziałem wszystkich interesariuszy rynku zamówień publicznych. Wszyscy zainteresowani, drogowcy i zamawiający, w tym samorządowi, mają także wziąć udział w procesie tworzenia, aktualizowania i ujednolicenia przepisów techniczno-budowlanych.

Sen z powiek branżowców spędza także finansowanie infrastruktury drogowej po 2020 roku, kiedy z UE przestaną płynąć do Polski tak znaczne środki. Trzeba pamiętać, że w ciągu tych kilku lat przybędzie jeszcze sporo dróg, a później potrzebne będą środki m.in. na ich właściwe utrzymanie, remonty i modernizacje, co daje pracę głównie małym i średnim firmom. Szczególną uwagę należy zwrócić na drogi samorządowe, które stanowią 95% sieci dróg publicznych, a są dużo bardziej zaniedbane niż drogi krajowe. - Mniej się o nich mówi, samorządowcy mają mniejszą siłę przebicia, a nie ma systemowych rozwiązań wspierających finansowanie dróg samorządowych - podkreśliła B. Dzieciuchowicz. - To jeden z poważniejszych problemów, o którym musimy zacząć rozmawiać i podejmować decyzje.

DSC06404Organizacje drogowe chcą też m.in. wprowadzenia w procedurze przetargowej możliwości składania ofert w dwóch wariantach nawierzchni, wyeliminowania z zamówień wykonawców niedysponujących własną kadrą i sprzętem, prawidłowego rozkładu ryzyka między zamawiającym i wykonawcą, przywrócenia międzynarodowych procedur FIDIC czy wprowadzenia dobrych praktyk w kwestii zatrudnienia.

- W tej grupie były również postulaty dotyczące m.in. urealnienia okresów gwarancyjnych - dodała B. Dzieciuchowicz. - Kilkunastoletnie okresy gwarancji na remonty to nie jest uczciwe podejście.

Wśród postulatów prawno-administracyjnych organizacje branżowe zawarły przede wszystkim określenie zakresu odpowiedzialności generalnego dyrektora GDDKiA, uporządkowanie przepisów technicznych, uproszczenie procedur wydawania decyzji administracyjnych czy zmianę ustawy o drogach publicznych.

- Mamy ustawę o drogach publicznych z roku 1985, sprzed transformacji  - poinformowała B. Dzieciuchowicz. - Ustawa była wielokrotnie nowelizowana, ale uważamy, że już najwyższy czas napisać tę ustawę na nowo.

DSC06411W postulatach zawodowych znalazły się apele o wzmocnienie roli inżyniera kontraktu i kształcenie polskich fachowców budowlanych.

- Bardzo trudno jest przekonać młodych ludzi, że będą mieli w tym zawodzie zagwarantowaną pracę w sposób ciągły i niezmącony koniunkturami finansowymi - podkreśliła prezes OIGD. - A jest już odczuwalny brak pracowników, zwłaszcza po szkolnictwie zawodowym. Postulujemy również przemodelowanie szkolnictwa wyższego.

- Postulaty w „Białej Księdze” to nie są tylko pobożne życzenia - podsumowała  B. Dzieciuchowicz. - Pod każdym z nich znajduje się rekomendacja, w jaki sposób chcielibyśmy i proponujemy ten problem rozwiązać.

Dokument już pod koniec stycznia został opublikowany i trafił do ministerstw, głównych urzędów, posłów i senatorów.

-  Pracując nad „Białą Księgą” nie wiedzieliśmy jeszcze, że minister powoła Komitet Sterujący i grupy robocze, które będą pracowały nad optymalizacją procesu budowy dróg - dodała B. Dzieciuchowicz. - Mam nadzieję, że większość naszych postulatów znajdzie się wśród rekomendacji do dalszych działań i deklarujemy dalszą współpracę w tym zakresie.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.