contentmap_plugin

hDSC0241 1Po ponad 4 latach od rozpoczęcia budowy kierowcy mogą już omijać centrum Hrubieszowa - oddano do użytku niespełna 10-km obwodnicę.

W ramach inwestycji powstała trasa prowadząca po południowo-wschodniej stronie miasta. Obwodnica dwukrotnie przechodzi nad linią kolejową i przecina dolinę rzeki Huczwa. Powstało tam 29 obiektów inżynierskich: cztery mosty i siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz pięć jednopoziomowych skrzyżowań z drogami lokalnymi.

hDSC0265 1Na trzech skrzyżowaniach o największym natężeniu ruchu powstały ronda zapewniające bezpieczny przejazd: na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 844, z ul. Kolejową oraz z ul. Nową. Zbudowano również drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny o łącznej długości 7,4 km oraz system szczelnego odwodnienia drogi.

Inwestycja o wartości blisko 227 mln zł powstała przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Dofinansowanie wyniosło blisko 120 mln zł.

Umowę na realizację inwestycji podpisano 21 lipca 2011 roku z konsorcjum firm: HAK Construction z Katowic, Dromet z Częstochowy i Cardo Mosty z Katowic. Po ogłoszeniu upadłości przez lidera konsorcjum budowę od września 2012 roku kontynuowała firma Dromet. Jednakże z powodu niezrealizowania zobowiązań kontraktu i harmonogramu robót GDDKiA zerwała umowę. W chwili wypowiedzenia umowy zaawansowanie prac w branży drogowej wynosiło niecałe 60 proc., a całości inwestycji ok. 80 proc. w styczniu 2015 roku ogłoszono przetarg na dokończenie inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Budimex, która właśnie zakończyła budowę obwodnicy.

Źródło: GDDKiA O/Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.