contentmap_plugin

budowa 01W poznańskiej siedzibie GDDKiA nastąpiło otwarcie ofert w przetargu dotyczącym zaprojektowania i budowy drugiego etapu obwodnicy Kępna (południowy fragment) od węzła „Kępno – Krążkowy”, wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8, do istniejącej drogi krajowej nr 11 w rejonie miejscowości Baranów.

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie tego odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycja umożliwi wjazd i zjazd z nowo wybudowanej drogi ekspresowej S8 w kierunku Poznania i Bytomia omijając po wschodniej stronie miejscowości Kępno oraz Baranów. Umożliwi również wjazd i zjazd na drogę S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia.

Oferty cenowe złożyło 8 wykonawców.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny, ponieważ wszyscy oferenci zaproponowali ten sam termin realizacji (34 miesiące) i okres gwarancji jakości (10 lat).

Najniższą cenę zapropnował Intercor (122,6 mln zł), a najwyższą konsorcjum: PRM Mosty-Łódź i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych (164,2 mln zł).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.