contentmap_plugin

budowa 01W siedzibie łódzkiego oddziału GDDKiA otwarto oferty na projekt i budowę Zachodniej Obwodnicy Łodzi i Zgierza – drogi ekspresowej S14.

 

Do budowy tej ważnej dla regionu trasy, która pozwoli domknąć tzw. „autostradowy ring” wokół aglomeracji łódzkiej, zgłosiło się9 firm i konsorcjów: z Polski, Włoch i Hiszpanii. Osiem spośród czternastu ofert mieści się w kwocie 1.329.964.223,12 zł (brutto), jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pozostałe oferty są wyższe.

Na realizację pierwszej części zamówienia: zadanie A – Odcinek I od węzła „Łódź Lublinek” do węzła „Łódź Teofilów” przeznaczono 609.966.938,54 zł, zaś na drugą część zamówienia: zadanie B – odcinek II od węzła Łódź Teofilów (bez węzła) do Słowika 719.997.284,58 zł.

Wszyscy oferenci złożyli deklarację gwarancji jakości zgodną z warunkami zamówienia. Termin wykonania wynosi 32 miesiące (bez okresów zimowych).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.