made with love from Joomla.it

edroga585Nowy, 2,5-km odcinek drogi połączy Olsztyn z południową obwodnicą. 15 lutego podpisano umowę na realizację inwestycji. Droga połączy system drogowy miasta, od skrzyżowania ulic Płoskiego i Witosa, z węzłem Jaroty. Część tego odcinka należy do gminy Olsztyn, a część do województwa. Dzięki porozumieniu stron inwestycja będzie zrealizowana jako jedna całość.

- Wspólne inwestycje drogowe związane z budową obwodnicy to dobry przykład współpracy samorządowej - mówił prezydent Piotr Grzymowicz. - Wszystko z myślą o mieszkańcach oraz dla rozwoju Olsztyna i regionu.

Zakres prac w granicach miasta zakłada przede wszystkim rozbudowę skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Bajkową i ul. Dorantta wraz z budową sygnalizacji świetlnej, rozbudowę obecnej drogi jednojezdniowej (w kierunku Butryn) do drogi dwujezdniowej i dwupasowej z pasem dzielącym. Projekt obejmuje również budowę zatok autobusowych, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, chodników oraz traktu pieszo-rowerowego od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Bajkową i ul. Dorantta w kierunku Butryn. Koszt miejskiej części inwestycji to ponad 4 mln zł.

Na 2,5-km odcinku drogi do obwodnicy powstaną trzy skrzyżowania, w tym dwa ronda, nowe oświetlenie oraz ekrany akustyczne.

- Inwestycja będzie prowadzona z rozmachem – tłumaczył dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, Waldemar Królikowski. - Są to tereny niezwykle rozwojowe z punku widzenia miasta i regionu.

Projekt zakłada również przebudowę sieci podziemnych i zagospodarowanie zieleni oraz umiejscowienie tam punktu do ważenia pojazdów. Całkowity koszt inwestycji to niespełna 29 mln zł, a jej wykonaniem zajmie się firma Strabag. Prace zakończą się w drugim kwartale 2018 roku.

To nie ostatnie wspólne przedsięwzięcie samorządów. W poniedziałek (20 lutego) podpisana zostanie kolejna umowa związaną z przyłączeniem miasta do obwodnicy. Nowa droga połączy ulicę Pstrowskiego z węzłem Pieczewo.

Źródło: UM Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.