contentmap_plugin

edroga001Opole otrzyma ponad 135 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę obwodnicy piastowskiej.

30 maja przedstawiciele Opola i Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę na realizację projektu „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej". Planowany termin ukończenia inwestycji - 2020 r.

Projektowana obwodnica umożliwi wjazd i wyjazd z miasta w kierunku południowym oraz północnym z pominięciem centrum. Pozytywnie wpłynie na płynność i zmniejszenie ruchu w mieście, a także odciąży miasto z ruchu tranzytowego i towarowego. Obwodnica zapewni również lepszy dojazd do obszarów przemysłowych i handlowych zlokalizowanych w zachodniej części miasta. Nowe węzły drogowe wpłyną na poprawę bezpieczeństwa kierowców, skrócą czas dojazdu oraz zwiększą dostępność obszarów znajdujących się w pobliżu projektowanej drogi. Dzięki tej inwestycji znaczącemu zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń powodowanych przez nadmierny ruch samochodowy, a także poprzez przekierowanie ruchu na obszary o mniejszym znaczeniu dla ochrony środowiska. Wszystkie te czynniki przyczynią się do wzrostu konkurencyjności samego miasta.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.