most opolskieNa drodze wojewódzkiej 405 oddano do użytku przebudowany most wraz z odcinkiem drogi Niemodlin – Wydrowice. Wyremontowano także 1,4 km drogi z Tułowic do Tułowic Małych.

 

Ponad rok czekali mieszkańcy Niemodlina, Tułowic i okolic na zakończenie tej inwestycji. Prace ruszyły w październiku ubiegłego roku. Ich całkowita wartość to 11 mln złotych.

Nowocześnie i bezpiecznie
Jak przyznał Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa odpowiedzialny za infrastrukturę drogową, inwestycja była bardzo oczekiwana. To nowa jakość i bezpieczeństwo dla korzystających z drogi wojewódzkiej nr 405. – Przekazujemy gotową, składającą się z dwóch elementów inwestycję. Pierwszy z nich to most na Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie i około 350 m drogi na odcinku Niemodlin – Wydrowice. To duża inwestycja z dość skomplikowanym obiektem mostowym. Natomiast drugi odcinek, z którego mieszkańcy korzystają od kilku miesięcy, to droga Tułowice – Tułowice Małe, gdzie znacząco poprawiła się jakość nawierzchni – wyjaśniał.

Z tułowickiej części inwestycji kierowcy korzystają od dłuższego czasu, ale uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów mostowych jest dużo bardziej skomplikowane. – Gdy tylko otrzymaliśmy takie pozwolenie, most został dopuszczony do ruchu. Mamy świadomość, że czas remontu utrudniał życie mieszkańcom, nie można było nawet tamtędy przejść, to był teren budowy. Od piątku 23 listopada wszystkie udręki, które się z tym wiązały, skończyły się. Kierowcy i piesi będą mogli korzystać z nowego, bardzo porządnego obiektu – dodał Szymon Ogłaza.

Nowy most wraz z komfortowym dojazdem
Poza samym obiektem mostowym o długości 55,5 metra lifting przeszła prowadząca do niego droga o długości około 350 metrów na odcinku Niemodlin – Wydrowice. Jezdnia została rozbudowana i poszerzona z 6,5 metra do 7 metrów. Wzdłuż drogi powstał chodnik. Przebudowane i zabezpieczone zostały urządzenia energetyczne, teletechniczne, wodociągowe i gazowe. Pojawiły się elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego: azyle dla pieszych, punktowe elementy odblaskowe, odpowiednie kąty skrzyżowania oraz wydzielone przejście dla pieszych.

Zmiany także w Tułowicach
Efektem drugiej części zadania jest nowa nawierzchnia na odcinku 1400 metrów z Tułowic do Tułowic Małych o szerokości ok. 6,5-7,0 m. Przebudowane zostały skrzyżowania z istniejącą siecią drogową. Wybudowany został bardzo potrzebny odcinek ciągu pieszo-rowerowego o szerokości ok. 3,5 metra od przejazdu kolejowego w kierunku Niemodlina (lewa strona do ulicy Porcelitowej). Powstał ponadto niewielki odcinek chodnika o szerokości 1,5-2 metra, na odcinku od zjazdu na ogródki działkowe na wysokości ulicy Porcelitowej w kierunku przejazdu kolejowego (na długości około 60 m do projektowanego przejścia dla pieszych). Dla bezpieczeństwa użytkowników powstało przejście dla pieszych wraz z oświetleniem, pojawiły się elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

To kolejna ważna inwestycja w ramach ofensywy drogowej na traktach wojewódzkich. W ubiegłym roku na budowę i rozbudowę dróg zarząd województwa przeznaczył ponad 216 milionów złotych.

Źródło: UMWO

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.