contentmap_plugin

DJI 0794 Medium7 czerwca wykonawca wszedł na plac budowy na drodze wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Rzepcze. To droga prowadząca z powiatu prudnickiego do Głubczyc, a przebudowany zostanie odcinek około 2,6 kilometra drogi.

 

- To kolejny etap naszej ofensywy drogowej – mówi członek zarządu województwa Szymon Ogłaza i dodaje, że tę inwestycję podzielono na dwa odcinki. - Zaczynamy przebudowę jednego kilometra drogi w miejscowości Rzepcze, w terenie zabudowanym, a więc będzie tu ścieżka rowerowa, chodnik, przejście dla pieszych, wyspa spowalniająca i nowe zatoki autobusowe. Sama droga zostanie przebudowana o poszerzona zgodnie z standardami, do szerokości 6,5-7 metrów.

Drugi odcinek tej drogi o długości około 1,6 km, już poza terenem zabudowanym od strony Krapkowic, dziś jest projektowany, bo będzie modernizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX, a wartość inwestycji to ponad 7,2 miliona złotych. Droga po przebudowie ma zostać oddana do użytku w grudniu 2019 roku.

Jak podkreślali mieszkańcy, ta przebudowa to przede wszystkim zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa na drodze – Będzie chodnik dla mieszkańców, a stan nawierzchni wymaga już remontu. Potem będzie nam się lepiej podróżowało, nie tylko mieszkańcom gminy, ale i przejezdnym – mówi jeden z nich. Anna Daniel, sołtys wsi Leśnik, sąsiadującej z miejscowościami Rzepcze i Kierpień dodaje, że bardzo dużym udogodnieniem będzie nowa ścieżka rowerowa, bo dla wielu mieszkańców rower jest ważnym środkiem komunikacji.

IMG 1441 MediumIMG 1487 MediumIMG 1489 Medium

 

 

 

 

 

 

Przy tej przebudowie zaplanowano także m.in. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż barier energochłonnych. Zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami bocznymi, będzie nowy system odwadniający i przebudowana kanalizacja deszczowa.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.