edroga780W lipcowej aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych uwzględniono budowę pięciu obwodnic na terenie województwa opolskiego: obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, Praszki, Niemodlina, Olesna i Myśliny. Łączna wartość wskazanych do realizacji inwestycji wynosi ponad 1,5 miliarda złotych.

– Czynimy starania, aby w końcu na mapie drogowej pojawiła się obwodnica Strzelec Opolski, Brzegu oraz Prudnika – wyjaśnia wojewoda Adrian Czubak. Dodatkowo, wojewoda wskazuje na budowę dodatkowego pasa na autostradzie A4 oraz zjeździe w kierunku Opola.

Dyrektor GDDKiA w Opolu Przemysław Maliszkiewicz, zauważa że ruch na opolskim odcinku autostrady jest spory. W ostatnim czasie nie brakuje także wypadków, które paraliżują ruch i powodują również straty finansowe poprzez konieczność zawieszenia opłat za przejazd po autostradzie. – Ruch na opolskim odcinku A4 jest naprawdę gigantyczny. Średnio jest to 36 tysięcy pojazdów dziennie – zauważa dyrektor Maliszkiewicz. Opolski oddział GDDKiA wskazuje na konieczność remontu autostrady. – To jest gigantyczne przedsięwzięcie techniczne, ale istotne dla bezpieczeństwa. Potrzebny jest remont, wymiana ekranów itp. – dodaje.

Według raportu Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) z 2015 r., w samym tylko Kędzierzynie-Koźlu średni dobowy ruch drogowy wynosi 16,3 tys. pojazdów. Niewiele mniej samochodów przejeżdża przez Olesno o raz Niemodlin – 14 i 12 tysięcy. Nieco ponad 7 tysięcy w Praszce i 6,3 tys. samochodów przez Myślinę. – Wyniki te w pełni obrazują jak ważnym dla bezpieczeństwa mieszkańców, jest budowa obwodnic w tych miejscach – zauważa Adrian Czubak.

Ale nie tylko w tych. Według raportu sprzed dwóch lat, pojazdów nie brakuje również na drogach Prudnika, Strzelec i Brzegu. – Obwodnica Strzelec Opolskich, została wpisana w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego już dawno. Tylko co z tego, skoro nadal nikt nie podjął tematu, by wybudować w tym miejscu obwodnicę. A ruch jest spory. Średnio w ciągu doby przez Strzelce przejeżdża niemal 13 tysięcy pojazdów – dodaje wojewoda opolski. Nie lepiej jest w Brzegu (13,8 tys. pojazdów) oraz w Prudniku (6,4 tys.). Jednak, jak zauważa wojewoda Czubak, rozmowy z GDDKiA idą w dobrym kierunku.

Ale nie tylko inwestycje drogowe w regionie są w centrum zainteresowania. Już za kilka dni, 3 sierpnia br., zostanie podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód". Wartość całkowita projektu to ponad 179,7 mln złotych, z czego 112,7 mln zł stanowi dofinansowanie ze UE. Porozumienie zostanie podpisane pomiędzy Opolem a Ministerstwem Rozwoju (Centrum Unijnych Projektów Transportowych).

Realizacja będzie polegała na przebudowie i rozbudowie infrastruktury drogowej umożliwiającej skomunikowanie dzielnic Opola, uruchomienie nowych połączeń autobusowych i zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej. W ramach inwestycji powstanie m.in.: autobusowy węzeł przesiadkowy czy ścieżki pieszo-rowerowe. Ponadto, stworzone zostaną drogi łącznikowe umożliwiające połączenie ciągu głównego DW 435 z układem komunikacyjnym w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód oraz skomunikowanie ul. Oleskiej z ul. Katowicką. Ponadto powstaną 2 parkingi w rejonie dworca PKP (183 miejsca postojowe).

Źródło: Opolski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.