19000Rozpoczęło się układanie ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni SMA na budowanej w ciągu drogi ekspresowej S7 obwodnicy Radomia. Wykonawca ułożył warstwę ścieralną na pierwszych fragmentach ciągu głównego drogi ekspresowej o łącznej długości około 4 km.

 

19002Równolegle trwają również prace wykończeniowe na obiektach mostowych na ciągu głównym S7. Na dwóch wiaduktach i moście MS5 przez rzekę Radomkę trwają roboty przy ustrojach nośnych. Warstwa ścieralna nawierzchni układana jest od węzła Radom Północ w kierunku południowym.

Realizacja obwodnicy Radomia rozpoczęła się w 2015 roku, zakończenie budowy S7 planowane jest w październiku 2018.

Kontrakt jest realizowany w systemie "projektuj i buduj", a jego wartość to 729,4 mln zł. W ramach kontraktu przewidziane zostało zbudowanie fragmentu trasy S7 o długości ok. 24,65 km. W założeniach tego odcinka drogi ekspresowej, przewidziano po 2 pasu ruchu w obu kierunkach, 4 węzły drogowe, 23 wiadukty, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych.

Inwestycja jest na całym swoim przebiegu budowana po nowym śladzie. Nowa obwodnica nie tylko znacząco wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców Radomia, rozwój regionu, ale przede wszystkim poprawi płynności i bezpieczeństwo ruchu odczuwalne przez kierowców jadących tranzytem odcinkiem drogi ekpresowej S7 między Warszawą, Kielcami a Krakowem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.