Nowa obwodnica ChmielnikaMarszałek Andrzej Bętkowski i członek zarządu województwa Marek Jońca wzięli udział w uroczystym oddaniu do użytku nowej obwodnicy Chmielnika. Inwestycja pn. „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”, zrealizowana została w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Projekt o wartości prawie 54 mln, otrzymał ponad 35 mln złotych dofinansowania unijnego. Wartość samych robót budowlanych to 42,6 miliona złotych.

Inwestycja obejmowała budowę północnej obwodnicy Chmielnika o łącznej długości około 2,7 km wraz ze skrzyżowaniami, odwodnieniem, obiektami inżynierskimi, oświetleniem, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. W ramach projektu rozbudowano również drogę krajową nr 73, co daje łącznie około 4 km nowej trasy. Wybudowano także sieć dróg dojazdowych o łącznej długości około 6,3 km, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe.

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy oraz odcinka drogi nr 73 po rozbudowie:
• droga klasy GP,
• projektowane obciążenie nawierzchni 115kN/oś,
• przyjęta kategoria ruchu KR6,
• prędkość projektowa poza terenami zabudowanymi 70 km/h, prędkość miarodajna 90 km/h,
• podstawowa szerokość jezdni 7 m (2×3,5 m) + opaska asfaltowa 2×0,5 m,
• szerokość poboczy 2×1,5 m.

Podstawowe parametry dróg dojazdowych towarzyszących obwodnicy:
• drogi klasy D,
• kategoria ruchu KR 2 i KR 3,
• prędkość projektowa 30 km/h lub 40 km/h,
• przyjęta szerokość jezdni 7, 6 lub 3,5 m, z ewentualnymi mijankami oraz z poszerzeniami na łukach i skrzyżowaniach,
• szerokość poboczy 1,5 lub 0,75 m.

Razem z obwodnicą wybudowane zostały także skrzyżowania:
• drogi krajowej nr 73 nr (Al. Zwycięstwa) z nową obwodnicą, ulicą Kielecką i drogą dojazdową do Kopalni Suchowola; jest to rondo średnie, jednopasowe, 5-wlotowe,
• nowej obwodnicy z drogą powiatową 0355T i drogami dojazdowymi w miejscowości Suchowola, w pobliżu dawnego przejazdu przez tory kolejki wąskotorowej,
• nowej obwodnicy z drogą powiatową nr 0022T (ul. Lubańska) i drogami dojazdowymi; rondo małe, jednopasowe, 4-wlotowe,
• nowej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 765 (ul. Szydłowska) i drogami dojazdowymi; małe rondo, jednopasowe, 3-wlotowe.

Wykonawcą robót była firma Trakt.

Źródło: UMWŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.