contentmap_plugin

wezel A417 listopada na autostradzie A4 Katowice-Kraków oddany został do użytku węzeł Mysłowice. Po przebudowie umożliwia on kierowcom poruszanie się we wszystkich kierunkach jazdy.

Prace budowlane na węźle Mysłowice zakończyły się we wrześniu br. Kolejnym etapem było uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, warunkujących oddanie węzła do użytku w pełnym zakresie.

- Rozbudowa węzła Mysłowice to jedna z kluczowych inwestycji na naszym odcinku autostrady A4. Dzięki zmodernizowaniu węzła kierowcy mogą łatwiej i wygodniej wjechać na A4 Katowice-Kraków oraz zjechać z autostrady w każdym kierunku – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych węzeł Mysłowice nie zapewniał wszystkich tzw. relacji skrętnych: możliwy był zjazd z autostrady A4 z kierunku Katowic i Krakowa na ul. Obrzeżną Zachodnią jedynie w kierunku północnym - centrum Mysłowic, a także wjazd na autostradę od strony centrum Mysłowic w kierunku Katowic i Krakowa.

W ramach inwestycji po północnej stronie autostrady zostało wybudowane rondo, przebudowano istniejące łącznice Kraków-Mysłowice oraz Mysłowice-Katowice oraz wykonano nowe odcinki jezdni, zapewniające połączenie ronda z łącznicami. Po południowej stronie autostrady zostało wybudowane skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, pozwalające na skręt z istniejącej łącznicy Katowice-Mysłowice w stronę Mysłowic-Brzezinki. Wykonano także oświetlenie całego węzła – maszty oświetleniowe zlokalizowane są wzdłuż autostrady A4 na odcinku węzłowym, a także wzdłuż łącznic węzła oraz na ul. Obrzeżnej Zachodniej.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. przystąpił do rozbudowy węzła Mysłowice w 2015 roku. Wartość inwestycji to 14,4 mln zł netto.

Źródło: SAM SA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.