contentmap_plugin

obw chrzan16 lutego po południu nastąpi oficjalne otwarcie zachodniej obwodnicy Chrzanowa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 20 mln zł, a dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - niespełna 13 mln zł.

Droga łączy ul. Oświęcimską (DW nr 933) z ul. Śląską (DK nr 79) w okolicy węzła autostrady A4 w Byczynie. Przebiega głównie przez tereny leśne. Ma zapewnić poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu na przeciążonej i prowadzącej ruch przez centrum miasta drodze wojewódzkiej nr 933. W ramach inwestycji wybudowano m.in. dwa ronda, estakadę, przepusty oraz kanalizację, oświetlenie, ekrany akustyczne, chodniki i ścieżkę rowerową.

Obwodnicę połączono z istniejącymi drogami przy pomocy trójwlotowych skrzyżowań typu rondo na ul. Śląskiej i ul. Oświęcimskiej. Po zachodniej stronie całej obwodnicy biegnie asfaltowa ścieżka rowerowa. W rejonie rond powstały chodniki, a także, po wschodniej i zachodniej stronie obwodnicy, dwie zatoki postojowe.

***

Jest to już kolejny odcinek obwodnicy Chrzanowa. Na początku października 2013 roku została otwarta jej północno-wschodnia część.
Udostępniono wtedy ponad 5,5-kilometrowy odcinek drogi, most nad rzeką Chechło, wiadukt nad linią kolejową, estakadę nad ul. Trzebińską, sześć rond, przepust nad rzeką Luszówką, chodniki i ekrany akustyczne. Budowa kosztowała prawie 89 mln zł, z czego dofinansowanie z Małopolskiego Programu Operacyjnego wyniosło ponad 72 mln zł.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.